Regelmatig worden vragen gesteld over de verdeling van de onderhoudstaken tussen gemeente en schoolbesturen. De zogenaamde kruisjeslijst is daarbij al jarenlang een goed hulpmiddel. Deze lijst heeft overigens geen juridische status. Het is bedoeld als hulpmiddel.
Wel is het mogelijk dat de gemeente (na overleg met de schoolbesturen) deze lijst opneemt als onderdeel van de huisvestingsverordening. Alleen dan krijgt de lijst een juridische status waaraan scholen en gemeenten gebonden zijn.
Steeds vaker worden multifunctionele accommodaties gebouwd, waarbij ook andere partijen zijn betrokken. De verdeling van de onderhoudstaken is in het onderwijs anders dan die uit het reguliere huurrecht. Regelmatig zien we dat verhuurders wel uitgaan van het huurrecht uit het BW. Die bepalingen zijnechter niet van toepassing op het onderwijs. In de kruisjeslijst is nu aangegeven welke zaken nader moeten worden geregeld.
In het overzicht vindtu

de wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen gemeente en schoolbestuur (kolom 1 en 2)
de vergelijking van de taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het ROZ-huurcontract (kolom 3 en 4).
In het overzicht zijn in kolom 3 en 4 de zaken die in de huur- of gebruiksovereenkomst nader moeten worden geregeld met x aangegeven
Kruisjeslijst

VorigeInspiratie op doen in de zomervakantie
VolgendeZorgopleidingen mbo populairder dan ooit
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter