Het kabinet ziet een onomkeerbare trend naar een logisch sluitend dagarrangement voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Het kabinet sluit daarmee aan op de ambities, die de PO-Raad vorig jaar heeft geformuleerd in het manifest. In tien jaar naar de top. De leerlingen kunnen kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod en daarmee zich op allerlei gebieden ontwikkelen en ouders hebben meer mogelijkheden om te participeren op de arbeidsmarkt.
In april jongstleden verscheen het advies. Tijden van de Samenleving van de Sociaal-Economische Raad (SER). In dit rapport staan aanbevelingen aan onderwijs en kinderopvang, gezondheidszorg, gemeenten en aan het bedrijfsleven voor het oplossen van tijdsknelpunten die werkenden ondervinden. Om de arbeidsparticipatie te verhogen, zet het kabinet nu in op het vergroten van de flexibiliteit van arbeid en het stimuleren van sluitende dagarrangementen van 4- tot 12-jarigen. Met een aaneensluitend arrangement van onderwijs, opvang en ontspanning wordt de combinatie van arbeid en zorg voor ouders vereenvoudigd, de opbrengsten van de scholen verhoogd en een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen.
Ondersteuning experimenten
Het kabinet ondersteunt daarnaast verschillende experimenten die in de lijn van de ontwikkeling naar dagarrangementen plaatsvinden. Deze experimenten hebben betrekking op de flexibilisering van onderwijstijd, de mogelijkheden en rol van gemeenten om in tijd en inhoud sluitende arrangementen te realiseren en het makkelijker maken van het afwisselen van onderwijs en buitenschoolse opvang in een dag. Dit laatste experiment moet nog starten en hierover zal later meer informatie beschikbaar komen.
Tevens heeft het kabinet besloten om de subsidie voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen te verlengen met drie jaar. Het steunpunt fungeert als centraal kenniscentrum op het gebied van brede scholen en het stimuleert en ondersteunt scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere partners bij de ontwikkeling van brede scholen en dagarrangementen (www.bredeschool.nl).

VorigeColumn Waarom zouden we naar BETT gaan
VolgendeSint samen met finalisten Avro Junior Songfestival op zoek naar Piet van het jaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter