Wat de PO-Raad betreft moet al het onderwijspersoneel, van leerkracht tot bestuurder, betaald worden naar de zwaarte van het beroep. Het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om het salaris van bestuurders te maximaliseren op 153 duizend euro per jaar, biedt meer mogelijkheid capabele bestuurders aan te trekken of te behouden.
De PO-Raad begrijpt echter niet waarom bestuurders in het PO per definitie minder mogen verdienen dan de bestuurders in de andere sectoren. De minster geeft hiermee het beeld af dat het primair onderwijs gemakkelijker zou zijn om te besturen en dat het primair onderwijs er minder toe doet, maar de PO-Raad vraagt zich af waarom een bestuurder van 60 PO-scholen een minder zware of verantwoordelijke baan zou hebben dan een bestuurder in het VO met maar één of twee scholen? Volgens de PO-Raad wordt hiermee geen recht gedaan aan de zwaarte van het werk binnen het primair onderwijs. Door de maximale bestuurderssalarissen over alle sectoren gelijk te trekken, had de minster een begin kunnen maken met het toekennen van importantie aan het PO.
Momenteel is het salaris van bestuurders in het PO gemaximaliseerd op schaal 14 uit de CAO PO. In de praktijk blijkt dit salaris niet concurrerend op de arbeidsmarkt. 153 duizend euro biedt hier meer perspectief. Uit diverse onderzoeken is overigens gebleken dat het gros van de bestuurders in het PO onder de 100.000 euro verdient.
Meer informatie:
Beloningsmaxima onderwijsbestuurders / ministerie OCW Geen beloningen boven het ministersalaris inpo Inkomens po ver beneden ministernorm

VorigeColumn Scholen radeloos over mobieltjes docenten radeloos over de experts
VolgendeBuitenlandse Zaken staat voor de klas
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter