Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in bijgevoegd format. U kunt dit of (een kopie van uw jaarcijfers uit) uw jaarverslagsturen naar Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nlof PO-Raad, Postbus 85 246, 3508AE Utrecht, t.a.v. R.M. Goedhart).
Verzamelen
Schoolbesturen moeten de jaarcijfers over 2010 voor 1 juli 2011 aanleveren aan OCW, maar deze worden pas in februari 2012 gepubliceerd. Om al eerder (met cijfers onderbouwd) zicht te verkrijgen in de financiële situatie van de sector wil de PO-Raad de jaarrekeninggegevens over 2010 zelf ook verzamelen. We nemen dit initiatief onder andere op advies van de leden van de PO-Raad in het netwerk bekostiging.
Neerwaartse lijn
Het financieel resultaat van de sector primair onderwijs laat de afgelopen jaren een duidelijk neerwaartse lijn zien. Sinds 2007 is het resultaat met ruim 213 miljoen gedaald en in 2009 was het saldo zelfs 115 miljoen negatief. Per 1 augustus 2010 werd er ook nog eens 167 miljoen bezuinigd en het is dan ook te verwachten dat deze neerwaartse lijn zich ook in 2010 heeft doorgezet.

VorigeLeerlingen moeten begeleid worden bij het gebruik van social media
VolgendeGeslaagde vmbo ers gefeliciteerd gezakten gemotiveerd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter