De Alliantie Scholenpanels Burgerschap heeft bijna vier jaar onderzoek verricht en ontwikkelwerk uitgevoerd op en met een dertigtal scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De Alliantie bestaat uit een samenwerkingsverband van PO- en VO- scholen, de Universiteit van Amsterdam, de Inspectie van het Onderwijs, het GION (RuG), de SLO en het CITO. Het gezamenlijke onderzoek- en ontwikkeltraject ging in op de vraag wat scholen jongeren aan burgerschap willen leren, welk beleid ze daartoe ontwikkelen, welke pedagogisch-didactische strategieën ze hanteren en wat in de praktijk effectief is gebleken.
In drie Scholenpanels Burgerschap (primair onderwijs, vmbo en havo/vwo) zijn tien tot vijftien scholen actief aan de slag zijn gegaan met het thema burgerschap. Het doel daarbij is geweest om een aantal jaren op systematische wijze te werken aan de ontwikkeling van effectieve manieren om burgerschap te bevorderen. Uitgaande van de beginsituatie van iedere school is steeds een vorm van samenwerking gezocht, waarin onderwijspraktijk en wetenschap samen optrekken om tot nieuwe en betere inzichten te komen.

Vervolg Alliantie Scholenpanels Burgerschap

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een vervolg van de Alliantie Scholenpanels Burgerschap in een meerjarig landelijk project over effectieve aanpakken van burgerschap in het primair en voortgezet onderwijs. Een van de beoogde opbrengsten van de Alliantie in dit project is: een catalogus van beproefde werkwijzen, good practices en evaluaties op het gebied van burgerschapsvorming.
Op 28 maart vindt in het Leerhotel te Amersfoort een voorbereidingsbijeenkomst plaats over dit mogelijke vervolg van de Alliantie scholenpanels burgerschap. Doel van deze bijeenkomst is om met belangstellende po- en vo- (onderbouw) scholen in gesprek te gaan over de mogelijke invulling van het project Scholenpanels Burgerschap: wat werkt? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Alliantie 2e Fase via m.nijhuis@slo.nl.

Relevante bestanden: Informatie Bijeenkomst Burgerschap: wat werkt?Relevante links:Informatie over de opbrengsten van Alliantie Scholenpanels Burgerschap

VorigeWelke workshops wil je bezoeken tijdens Gewoon Speciaal ict IPON 2012
VolgendeKlas experimenteert met Android tablets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter