7 mei 2012

Binnenkort zal de PO-Raad starten met een "kennisgroep financiën". Deze kennisgroep is gericht op het informeren en bespreken van relevante ontwikkelingen op het brede terrein van financieel management in het primair onderwijs. Daarnaast biedt de kennisgroep een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen.
Voorbeelden van onderwerpen die tijdens een bijeenkomst van de kennisgroep aan de orde zouden kunnen komen zijn: informatie uit de eerste hand over relevante (gewijzigde) wet- en regelgeving, ontwikkeling personele kosten/ werkgeverslasten, risicomanagement, het beoordelen van de financiële positie, het jaarverslag, de planning control-cyclus, inkoopprofessionalisering, de (meerjaren)begroting, de positie van de controller, financieel management en passend onderwijs, financieel beheer, in-/ outsourcen van de administratie, de AO/IC, schatkistbankieren etc.
Er zal circa drie keer per jaar een kennisgroep financiën centraal in het land worden georganiseerd. Per bijeenkomst worden geïnteresseerden via de website en nieuwsbrieven van de PO-Raad uitgenodigd om zich voor deze bijenkomst aan te melden. De kennisgroep is voor een ieder vrij toegankelijk, mits het schoolbestuur waar de deelnemer in dienst is, lid is van de PO-Raad.
De eerste kennisgroep financiën zal kort voor of kort na de zomervakantie worden georganiseerd. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de data? Neemt u dan contact op met Reinier Goedhart.


Trefwoorden:

Vereniging, Financiën

VorigeOnderwijscafe in teken van verkiezingen
VolgendeCursus voor kwetsbare toekomstige brugklassers
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter