Uitwisselen van kennis over gepersonaliseerd leren op school, hulp bij het inkopen van adaptief leermateriaal en landelijke afspraken over privacy. Dat zijn enkele van de afspraken en plannen uit het Plan van Aanpak van het zogenoemde Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Dit is een gezamenlijk project van de PO-Raad, VO-raad en ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Zij verwachten in de komende twee jaar een doorbraak te realiseren met betrekking tot maatwerk met ICT in het onderwijs. Dit is nodig om leerlingen met hulp van de mogelijkheden van ICT beter voor te bereiden op hun toekomst.

Het plan is onlangs gepresenteerd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Daarin worden de doelen en acties van de uitvoeringsfase (2015-2017) van het Doorbraakproject beschreven. In de periode 2014-2015 hebben de betrokken partijen – waaronder scholen en aanbieders – samen verkend en benoemd welke stappen nodig zijn om maatwerk met ICT in het onderwijs mogelijk te maken. Het Plan van Aanpak is het resultaat van deze uitgebreide publiek-private gesprekken en een marktconsultatie met aanbieders.


Doorbraak

Drie samenhangende programmalijnen moeten samen zorgen voor de beoogde doorbraak:

Scholen: Elke sector ondersteunt schoolbesturen op zijn eigen manier. Gemeenschappelijk is dat er wordt ingezet op de vragen die leven bij scholen over gepersonaliseerd leren met ICT. Deze vragen worden verhelderd, samen met de scholen versterkt en gebundeld aangeboden aan aanbieders. Dat wordt onder andere gedaan door met scholen aan de slag te gaan met deze vraagstukken, kennisuitwisseling en door scholen te helpen slimmer in te kopen. Zo wordt massa aan de vraagzijde gemaakt.
Keten: Verschillende toepassingen en systemen moeten soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is. En leraren en leerlingen moeten snel en eenvoudig inzicht hebben in de voortgang van het leerproces. De ontwikkeling en implementatie van standaarden voor bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie over de voortgang van de leerling wordt daartoe versneld.
Landelijk: Er worden voorwaarden op orde gebracht, om een goed gebruik van ICT mogelijk te maken. Zo zijn er op landelijk niveau bijvoorbeeld scherpe afspraken nodig over privacy en het naleven daarvan. Ook wordt onderzoek gedaan naar wat werkt in de toepassing van adaptief en gepersonaliseerd leren met ICT.

VorigeLeefbaarheidsproject De BeestenBende met basisschoolkinderen breidt uit naar tien gemeenten
VolgendeAOb: ‘Maak afspraken met leraren over groepsgrootte’
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter