2 juli 2012

Sinds de oplevering van de eerste beroepsstandaard en bekwaamheidseisen in 04/05 en de aanpassingen in 2008 hebben de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil gestaan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het ministerie van OCW de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) in 2011 heeft gevraagd de beroepsstandaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders te actualiseren en voorstellen te doen voor registratie van schoolleiders. De herziene beroepsstandaard is het resultaat van een zorgvuldige en intensieve samenwerking met een groot aantal betrokken partijen.
Bij de oplevering van de herziene beroepsstandaard hoort het online instrument 'EFFECt', waarmee schoolleiders (en bestuurders) de generieke competenties kunnen vertalen naar hun eigen context. Vanuit de zelf geformuleerde specifieke competenties kunnen schoolleiders met dit instrument komen tot eigen ontwikkeldoelen en professionaliseringsvragen.
Op dit moment wordt door de PO-Raad, de AOB, de AVS en CNV schoolleiders gewerkt aan een nieuwe schoolleiders kennis- en registerorganisatie waarin de NSA zal verdergaan (streefdatum: januari 2013). Alle informatie en kennis van de NSA zal in deze nieuwe organisatie worden verankerd en beschikbaar blijven voor alle belanghebbenden.


Trefwoorden:

Professionalisering, Schoolleiders

Relevante links:Online instrument 'EFFECtPublicatie Beroepsstandaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders bestellen

VorigeBarstensvol ambities en ideeen Pabo Iselinge gestart met Het Leren van de Toekomst
VolgendeDe laatste lessen voor de vakantie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter