21 december 2012

Voor elke onderwijssector is geregeld dat bepaalde informatie (jaarrekening, opgave van bekostigingsgegevens en besteding van bekostiging) moet zijn voorzien van een controleverklaring. Ook is geregeld dat de minister aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol. Het controleprotocol vormt daarmee de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants.

De definitieve versie van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012 is beschikbaar. Voor het primair onderwijs, zijn er ten opzichte van de juni-versie van het controleprotocol geen wijzigingen.

Relevante bestanden:

Onderwijscontroleprotocol

Bijlage bij Onderwijscontroleprotocol

VorigeMotie Eindtoets Niveau
VolgendeTrouw: 'Leerlingenkrimp wordt de grote uitdaging'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter