Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws november 2014

Ga je samenwonen, trouwen of scheiden?

Ga je samenwonen, trouwen of scheiden?

..en weet je wat je dan moet regelen op het gebied van pensioen? Op 30 oktober was er een ABP-webinar bij het Ministerie van Financiën. In dit webinar gaan diverse pensioen-experts dieper in op de thema’s samenwonen, trouwen en scheiden. Wat zijn de gevolgen voor je pensioen als er iets verandert in je leven? Wees voorbereid op de belangrijke dingen die in je leven gebeuren en bekijk het webinar. Waarom mag je dit niet missen? Dit webinar mag je niet missen omdat je een aantal zaken moet regelen die belangrijk zijn voor jou en je partner. Tenminste, als je elkaar verzorgd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: ABP

AOb: ‘Onmiddellijk stoppen met privédata verstrekken aan uitgevers’

AOb: ‘Onmiddellijk stoppen met privédata verstrekken aan uitgevers’

De onthulling van RTL Nieuws dat educatieve uitgeverijen in de zomer van 2013 om de persoonlijke gegevens van personeel en leerlingen vroegen en die vervolgens ook van de basisscholen kregen, kan volgens AOb-bestuurslid José Muijres in één woord worden samengevat. ‘Bizar.’ De Algemene Onderwijsbond wil dan ook dat de uitgeverijen het gebruik van privé-data onmiddellijk stopt. De onthulling van RTL Nieuws komt kortweg hier op neer: de grote educatieve uitgeverijen hebben een gezamenlijke digitale leeromgeving Basispoort. Kort voor de zomervakantie van 2013 gaven de uitgeverijen te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Volkskrant: 'Een school is geen bedrijf waar werk een dagje later gedaan kan worden'

Volkskrant: 'Een school is geen bedrijf waar werk een dagje later gedaan kan worden'

In een opinieartikel op www.volkskrant.nl uiten Rinda den Besten en Simone Walvisch hun zorgen over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Ze pleiten ervoor die snel aan te passen om te voorkomen dat een griepgolf ertoe leidt dat ‘basisschoolleerlingen naar huis worden gestuurd en leraren overwerkt raken’. Door de nieuwe regels heeft een invalleraar al recht op een vast contract wanneer hij in twee jaar tijd drie keer één dag een zieke collega heeft vervangen. Dat brengt scholen in problemen schrijven ze, met name wanneer veel leerkrachten tijdens een griepgolf tegelijk ziek zijn. Het is te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Dinsdag 25 november, 10.00 uur heeft de Onderwijsraad zijn advies Meer innovatieve professionals aangeboden aan minister Bussemaker (onderwijs). De raad reageert met dit advies op de vraag van de minister hoe de kracht van het hoger beroepsonderwijs kan worden benut. Aanbevelingen van de Onderwijsraad In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven en maatschappelijke instellingen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Scholen hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop scholen deze opdrachtgevende rol invullen, is, mede onder druk van discussies over de bedrijfslasten, volop aan verandering onderhevig. Veel scholen zijn op zoek naar kennis, instrumenten, inzichten die hen helpen bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. Via gezamenlijke kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via de PO-Raad en Bouwstenen voor Sociaal, proberen scholen elkaar te ondersteunen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook in 2013 en 2014 gekeken naar de kwaliteit van de Vroeg-en voorschoolse educatie (VVE) in de G37. Uit de tussenrapportage die dat opleverde blijkt dat de kwaliteit van VVE licht verbetert. De PO-Raad is van mening dat een goede kwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen nodig zijn om leerlingen een goede start te kunnen bieden. De PO-Raad pleit in dat belang voor een brede basisvoorziening en vindt VVE daarin een belangrijk onderdeel van. In 2012 hebben de G37 gemeenten bestuursafspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Uitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald

Uitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald

Er is iets misgegaan bij het onderzoek van vakbond CNV naar pesten onder leraren. De conclusie dat een op de drie leraren wordt gepest blijkt niet de juiste. Dat bevestigt een woordvoerder van de onderwijsbond van het CNV een bericht van RTL Nieuws. Volgens het CNV ligt de fout bij het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Vrijdagochtend werd gemeld dat een op de drie leraren (31 procent) in het basis- en middelbaar onderwijs wordt gepest. Dat moet zijn: 31 procent van de ondervraagden geeft aan dat er bij hen op school leraren worden gepest. Dat geldt dus niet per se voor de ondervraagde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Interactieve film over cyberpesten erkend

Interactieve film over cyberpesten erkend

De interactieve film 'It's up to you' is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De film is in te zetten als lespakket op middelbare scholen om cyberpesten tegen te gaan. It's up to you is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en stimuleert de discussie over cyberpesten. Hoofddoel van de interventie is leerlingen bij te brengen hoe ze online pestgedrag kunnen stoppen of verminderen. De interactieve film biedt keus uit 72 mogelijke scenario's en 22 aparte eindes die afhangen van de keuzes die de kijkende leerlingen maken. Daarna volgt......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

De school als thuishaven tijdens echtscheidingsproces

De school als thuishaven tijdens echtscheidingsproces

Op donderdag 20 november 2014, de internationale Kinderrechtendag, lanceert Villa Pinedo dankzij de steun van het Ministerie van VWS het scheidingspakket voor alle leraren en leraressen van Nederland. Villa Pinedo zet zich in voor de rechten van het kind met gescheiden ouders. Intern onderzoek van Villa Pinedo toont aan dat veel kinderen behoefte hebben aan een luisterend oor, ondersteuning en begrip van de docent tijdens het scheidingsproces van hun ouders. Een echtscheiding heeft veel invloed op een kind en zijn schoolprestaties. De docent kan het verschil maken door te weten hoe de thuissituatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VillaPinedo

OSG West-Friesland wint Beats by Bach

OSG West-Friesland wint Beats by Bach

OSG West-Friesland wint Beats by Bach en krijgt concert Bachvereniging De Nederlandse Bachvereniging gaf op woensdagavond 19 november een exclusief concert voor leerlingen, hun familieleden en docenten van het OSG West-Friesland. De leerlingen van VWO 5 wonnen afgelopen schooljaar deze prijs met hun Bachfilm, die zij maakten in het kader van het educatiepakket Beats by Bach. Het concert werd gehouden in de Noorderkerk in Hoorn en was een groot succes. Beste Bachfilm Met het educatiepakket Beats by Bach – een initiatief van de Nederlandse Bachvereniging......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: BeatsByBach

CNV: een op de drie leraren wordt gepest

CNV: een op de drie leraren wordt gepest

Een derde van alle leraren in het basis- en middelbaar onderwijs zegt dat collega's worden gepest. Volgens vakbond CNV Onderwijs blijkt dat uit een enquête onder 4262 leraren. 11 procent van de ondervraagden zegt zelfs gepest te worden door andere leraren. Uit het onderzoek blijkt dat het voornamelijk leerlingen zijn die hun docent pesten. Maar ook ouders, collega's en de directie doen eraan mee. Ze sturen haatmails, intimideren of bellen leraren op vreemde tijdstippen thuis op. Verder komen roddelen, buitensluiten en twijfelen aan de professionele integriteit voor. Bij een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten | CNV

Schoolgebouw krijgt nét een voldoende

Schoolgebouw krijgt nét een voldoende

Schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn met de hakken over de sloot geslaagd voor een kwaliteitstoets. Leerlingen, leraren en ouders geven de gebouwen een magere voldoende, zo blijkt uit tussentijdse resultaten van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer (ARK). Het binnenklimaat scoort op zichzelf een onvoldoende. Meer dan de helft van de gebruikers vindt de klimaatbeheersing ondermaats. Veertig procent vindt dat er te weinig frisse lucht is. Datzelfde percentage vindt dat juist niet. Eveneens vier......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

VN-Kinderrechten goed geregeld in Nederland aldus kids

VN-Kinderrechten goed geregeld in Nederland aldus kids

NCDO onderzocht kennis en mening Nederlandse kinderen over VN-kinderrechten Aanstaande donderdag is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Wat weten en vinden Nederlandse kinderen hier zelf van? Het merendeel van de kinderen kan wel één of meerdere kinderrechten opnoemen, zoals onderwijs, eten en drinken en huisvesting. Bij de meeste kinderen is het VN-Kinderrechtenverdrag echter niet bekend. NCDO onderzocht afgelopen zomer de kennis en mening van kinderen tussen negen en twaalf jaar. Ruim 1.100 kinderen gaven hun mening over kinderrechten via een online vragenlijst. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VN | NCDO

Studenten: Studie zal lijden onder sociaal leenstelsel

Studenten: Studie zal lijden onder sociaal leenstelsel

Veel studenten geven aan dat hun studie er onder zal lijden als zij meer moeten werken door de invoer van het sociaal leenstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1500 jongeren, onder wie 750 HBO- en WO-studenten. Bijna de helft van de ondervraagde studenten (43%) geeft aan meer te gaan werken als zij geen basisbeurs meer krijgen tijdens hun master. Volgens acht op de tien (78%) gaat dit ten koste van hun studieresultaten. Er worden vanmiddag duizenden scholieren en studenten verwacht op het Haagse Malieveld in een protest tegen het sociaal leenstelsel. Acht op de tien jongeren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eenvandaag

‘APK’ voor de kerndoelen: voor toekomstgericht onderwijs

‘APK’ voor de kerndoelen: voor toekomstgericht onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 16 november de aftrap verricht van een nationale discussie over de bijstelling van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad onderschrijft het streven om nieuwe kerndoelen beter te laten aansluiten bij het huidige onderwijs en bij de toekomstige wereld van de leerlingen. Daarnaast mogen nieuwe kerndoelen iets meer richting geven aan scholen dan de huidige kerndoelen. De scholen moeten echter wel voldoende ruimte hebben om hun eigen invulling aan het onderwijs te geven en om eigen accenten te leggen. Met de brief 'Toekomstgericht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Start nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs

Start nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen ongetwijfeld veel vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal op deze uitdagingen voor? Staatssecretaris Dekker start vandaag een nationaal gesprek over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Dekker: ‘Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn eerste baan. Leert dit kind......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Een op zeven middelbare scholen past Zwarte Piet aan

Een op zeven middelbare scholen past Zwarte Piet aan

Ruim veertien procent van de middelbare scholen die Sinterklaas vieren, heeft dit jaar een aangepaste Zwarte Piet. Deze scholen vieren het feest bijvoorbeeld met een anders gekleurde Piet, naar aanleiding van de discussie rondom racisme. Dat blijkt uit een rondvraag van NU.nl en Scholieren.com onder 145 Nederlandse scholen. Scholen die dit jaar een Zwarte Piet laten langskomen, zeggen de 'landelijke trend' te volgen. "Zwarte Piet is zwart en moet zo blijven", zegt een van de respondenten. Enkele andere scholen kan Zwarte Piet niet aanpassen, omdat er geen Pieten of Sinterklaas langskomen....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sinterklaas

Toegelaten eindtoetsen basisonderwijs bekend

Toegelaten eindtoetsen basisonderwijs bekend

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag besloten om, naast de centrale eindtoets van de overheid, het gebruik van twee andere toe te laten in het basisonderwijs. Het gaat om de eindtoetsen ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. De staatssecretaris is tevreden: “Ik ben blij dat duidelijk is welke eindtoetsen scholen mogen gebruiken. Het is goed dat er voor hen wat te kiezen valt. En het is ook goed dat we weten dat de drie toetsen van goede kwaliteit zijn.” Spelende kinderen tijdens het speelkwartier op het schoolplein. Overgangsjaar Vanaf dit schooljaar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets | Rijksoverheid

Na 'zwarte' basisschool vaker geen diploma

Na 'zwarte' basisschool vaker geen diploma

Autochtone kinderen die op een 'zwarte' basisschool zitten, hebben twee keer zoveel kans dat zij hun middelbare school niet afmaken. Dat blijkt uit onderzoek op Amsterdamse scholen. De kans dat autochtone kinderen zonder diploma van de middelbare school komen, stijgt van 3,6 procent naar 8 procent als er meer dan 77,7 procent allochtone leerlingen op hun basisschool zitten. Dat komt niet door de kwaliteit van het onderwijs, blijkt uit analyses van promovenda Cheng Boon Ong, maar door de samenstelling van de klassen. „De dynamiek op zo'n school, de manier waarop kinderen met elkaar omgaan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: zwarte-school

Ononderbroken schoolloopbaan dient uitgangspunt te zijn

Ononderbroken schoolloopbaan dient uitgangspunt te zijn

Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Schoolbesturen moeten zich actiever opstellen in het overleg met gemeenten en jeugdhulpverlening zou een structureel onderdeel moeten worden van de ondersteuningsstructuur op school. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan dat vandaag verschijnt. Hoewel de overheid met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet de samenwerking......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Basisscholen passen uiterlijk Zwarte Piet amper aan

Basisscholen passen uiterlijk Zwarte Piet amper aan

Zwarte Piet blijft tijdens het sinterklaasfeest op basisscholen in veel gevallen hetzelfde uiterlijk houden. Op twee procent van de basisscholen gaat de knecht van Sinterklaas er anders uitzien. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van vakbond CNV Onderwijs en het AD onder ruim vierduizend CNV-leden. De vakbond onderzocht in hoeverre de discussie over de vraag of Zwarte Piet racistisch is invloed heeft op de sinterklaasviering op basisscholen. Ruim de helft van de basisscholen verandert niets aan de viering, 42 procent weet nog niet welke rol Zwarte Piet gaat krijgen. Van de respondenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sinterklaas

Staatssecretaris wil experimenteren met meer vrijheid voor excellente scholen

Staatssecretaris wil experimenteren met meer vrijheid voor excellente scholen

Excellente scholen krijgen meer ruimte om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren. Zij hoeven zich minder strikt te houden aan regels die nieuwe initiatieven, innovatie en het ‘borgen van de basiskwaliteit’ in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) start komend schooljaar (2015-2016) een pilot waarin hij experimenteert met deze ‘regelluwe scholen’, zo kondigde hij donderdagochtend aan in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad ziet in deze proeven een belangrijke kans voor de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) waarin kinderopvang, peuterspeelzaalwerk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Excellente-scholen | PO-Raad

Docenten: anti-pestplan Dekker gaat niet helpen

Docenten: anti-pestplan Dekker gaat niet helpen

Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staatssecretaris Dekker niet zal leiden tot een structurele afname van pesten op hun school. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 300 docenten die werkzaam zijn in het voorgezet onderwijs. Vorige maand maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) afspraken met de VO-raad en PO-raad om pesten aan te pakken. Volgens deze afspraken staat het scholen vrij om zelf te bepalen hoe ze pesten aanpakken, als maar kan worden aangetoond dat de aanpak werkt. Aanspreekpunt Acht op de tien ondervraagde docenten (79%) staan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Partijen sluiten Green Deal voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties

Partijen sluiten Green Deal voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties

Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad en VO-raad vandaag hebben gesloten met Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW. De Green Deal is bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. Afgesproken is onder meer dat alle partijen zich inzetten om belemmeringen daarbij weg te nemen. De PO-Raad en VO-raad zullen zich op hun......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Meer aandacht voor talentontwikkeling op de havo

Meer aandacht voor talentontwikkeling op de havo

Steeds meer scholen zijn er van overtuigd dat ook havisten gebaat zijn bij meer uitdaging. In het rapport "Talentontwikkeling op de havo" worden acht scholen die hierin voorop lopen gepresenteerd, zodat ook andere scholen hun voordeel er mee kunnen doen. Staatssecretaris Dekker (onderwijs) neemt het rapport vandaag in ontvangst op de nieuwe Havo in Amsterdam. Dekker: ‘Een havist is geen luie vwo’er. Ook op de havo zitten talentvolle, resultaatgerichte leerlingen die van aanpakken houden. Topondernemers, kunstenaars en uitvinders in de dop. Het is inspirerend om te zien hoe een voorhoede......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Talentontwikkeling | Rijksoverheid

Driehonderd sporters getest op NOC*NSF Talentdag

Driehonderd sporters getest op NOC*NSF Talentdag

Ruim driehonderd talentvolle sporters hebben vanmiddag tijdens de NOC*NSF Talentdag laten zien wat ze in huis hebben. Verdeeld over de Centra voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Papendal werden de jongeren gescreend op hun kansen binnen de profielen ‘Lang en Sterk’, ‘Snel en Explosief’ en ‘Uithoudingsvermogen’. Ze gaan voor een carrière in de wereldtop van het volleybal, beachvolleybal, roeien, dames rugby seven, baanwielrennen of triatlon. Of de op de NOC*NSF Talentdag geteste jonge sporters daadwerkelijk op het wereldpodium verschijnen zal de toekomst......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOCNSF

Verbied energiedrank voor kinderen onder de 13 jaar

Verbied energiedrank voor kinderen onder de 13 jaar

De verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar moet verboden worden. Dat bepleiten kinderartsen. Zij vergelijken de drankjes met alcohol en tabak, waar al een leeftijdsgrens voor bestaat. De voorzitter van de kinderartsenvereniging, dokter Rolf Pelleboer, bepleit de leeftijdsgrens zondag in het Zapp Weekjournaal (NOS-NTR). Hij maakt zich zorgen, omdat kinderartsen steeds vaker kinderen en jongeren tegenkomen die ziek zijn geworden van de drankjes. Energiedrankjes bevatten veel suiker en cafeïne en vaak nog veel meer stofjes die mogelijk slecht zijn voor kinderen. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Energiedrankjes

Scholen stoten vmbo af om wit te blijven

Scholen stoten vmbo af om wit te blijven

Scholen stoten hun mavo- of vmbo-afdelingen af om aantrekkelijk te blijven voor witte leerlingen en vwo'ers. Dat zeggen deskundigen onder wie de voormalige rector van het Aloysius College in Den Haag, Rola Hulsbergen, tegen dagblad Trouw. Allochtone leerlingen krijgen relatief vaker een vmbo-advies. Door het vmbo buiten de school te plaatsen, blijft een school makkelijker overwegend wit. 'Voor schoolbestuurders is dat een belangrijke overweging', zegt Hulsbergen. Volgens emeritus- hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers nemen scholen de maatregelen meestal pas als het 'te......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vmbo

Verband bewegen en leerprestaties onderzocht

Verband bewegen en leerprestaties onderzocht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat onderzoek doen naar het verband tussen beweging en leerprestaties. Onderzoekers kunnen vanaf 3 november laten weten of ze hieraan willen bijdragen. In diverse (buitenlandse) onderzoeken is weliswaar al aangetoond dat bewegen leerprestaties van leerlingen vergroot, de resultaten zijn nooit aan elkaar gekoppeld. Daardoor ontbreekt een volledig beeld. Met de uitkomsten moet duidelijker worden hoe het beste met sport en bewegen in het onderwijs kan worden omgegaan zodat leerlingen daarvan zo optimaal mogelijk kunnen profiteren. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad