De interactieve film 'It's up to you' is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De film is in te zetten als lespakket op middelbare scholen om cyberpesten tegen te gaan.

It's up to you is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en stimuleert de discussie over cyberpesten. Hoofddoel van de interventie is leerlingen bij te brengen hoe ze online pestgedrag kunnen stoppen of verminderen. De interactieve film biedt keus uit 72 mogelijke scenario's en 22 aparte eindes die afhangen van de keuzes die de kijkende leerlingen maken. Daarna volgt een klassikale discussie die uiteindelijk leidt tot groepsafspraken over wat toelaatbaar gedrag online is.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

VorigeDe school als thuishaven tijdens echtscheidingsproces
VolgendeUitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter