Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag besloten om, naast de centrale eindtoets van de overheid, het gebruik van twee andere toe te laten in het basisonderwijs. Het gaat om de eindtoetsen ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE.
De staatssecretaris is tevreden: “Ik ben blij dat duidelijk is welke eindtoetsen scholen mogen gebruiken. Het is goed dat er voor hen wat te kiezen valt. En het is ook goed dat we weten dat de drie toetsen van goede kwaliteit zijn.”
Spelende kinderen tijdens het speelkwartier op het schoolplein.

Overgangsjaar

Vanaf dit schooljaar moeten basisscholen bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. De toetsen geven inzicht in de reken- en taalvaardigheid van een leerling aan het einde van de basisschool. Ze zijn een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en ouders om na te gaan of het schooladvies klopt. Dit lopende schooljaar is een overgangsjaar. Scholen moeten wel verplicht toetsen, maar zijn nog niet gebonden aan de drie genoemde eindtoetsen. In het schooljaar 2015/2016 is dat wel het geval.

Keuzemogelijkheden van scholen

De toelating van de toetsen ROUTE 8 en IEP is gebaseerd op een positief advies van de onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO, die heeft de toetsen zorgvuldig beoordeeld.

Deze eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de eindtoetsen gecontroleerd.

Scholen kunnen uit de volgende eindtoetsen kiezen:

Centrale eindtoets: Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit in opdracht van het ministerie van OCW.
ROUTE 8: van A-VISION B.V.
IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs): van bureau ICE.

De drie eindtoetsen bevatten de verplichte onderdelen Taal en Rekenen. Scholen hoeven niet te betalen voor deze toetsen.

Afnamedata

De eindtoetsen worden afgenomen in de wettelijk voorgeschreven periode 15 april-15 mei. De centrale eindtoets van het CvTE vindt plaats op 21,22 en 23 april 2015. De bestaande toetsen die alleen dit schooljaar mogen worden gekozen, worden nog afgenomen op het moment waarop scholen dit gewend zijn.

Schooladvies leidend

Vanaf dit schooljaar zijn scholen verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets af te nemen. Tot nu gebeurde dit op vrijwillige basis (voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijft deelname vrijwillig). De eindtoets wordt nu later in het schooljaar afgenomen: in april/mei in plaats van in februari. Door de eindtoets naar een later moment in het jaar te verschuiven, wordt het schooladvies leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

VorigeNa 'zwarte' basisschool vaker geen diploma
VolgendeEen op zeven middelbare scholen past Zwarte Piet aan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter