Steeds meer scholen zijn er van overtuigd dat ook havisten gebaat zijn bij meer uitdaging. In het rapport "Talentontwikkeling op de havo" worden acht scholen die hierin voorop lopen gepresenteerd, zodat ook andere scholen hun voordeel er mee kunnen doen. Staatssecretaris Dekker (onderwijs) neemt het rapport vandaag in ontvangst op de nieuwe Havo in Amsterdam.

Dekker: ‘Een havist is geen luie vwo’er. Ook op de havo zitten talentvolle, resultaatgerichte leerlingen die van aanpakken houden. Topondernemers, kunstenaars en uitvinders in de dop. Het is inspirerend om te zien hoe een voorhoede van havo’s er in slaagt om ook deze leerlingen te helpen zich maximaal te ontplooien. Steeds meer scholen delen deze overtuiging en het rapport "Talentontwikkeling op de havo" inspireert hen om hier ook echt mee aan de slag te gaan.’

Tijd vrijmaken voor talent

De scholen die in het rapport worden geportretteerd, stimuleren ieder op een eigen manier talent. Verschillende scholen doorlopen het reguliere programma in vier in plaats van vijf dagen, zodat een dag vrijvalt voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld om, zoals op de nieuwe Havo, in een ondernemerslab aan de slag te gaan. Of om leerlingen uit te dagen in een eigen International Science Collge, zoals het Ichthus College in Veenendaal doet.

Plan van aanpak toptalenten

Afgelopen maart presenteerde staatssecretaris Dekker zijn plan van aanpak toptalenten. Slechts 25% van de havisten vindt dat hoge cijfers ertoe doen en havisten slagen dan ook gemiddeld met lagere cijfers dan vwo’s. In het plan is jaarlijks tot 43 miljoen vrijgemaakt voor uitdagend onderwijs. Scholen worden onder meer gestimuleerd om leerlingen hun beste vakken sneller en op hoger niveau te doen. Regels rond onderwijstijd worden flexibeler zodat scholen meer ruimte te krijgen om talentprogramma’s te ontwikkelen.

School aan zet

Het ministerie van Onderwijs stimuleert talentontwikkeling onder meer via het programma School aan Zet. Deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan informatie over talentontwikkeling en profilering op de havo. Reden voor het programma om een aantal docenten, afdelingsleiders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs te vragen goede voorbeelden te delen en deze te bundelen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

VorigeDriehonderd sporters getest op NOC*NSF Talentdag
VolgendePartijen sluiten Green Deal voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter