Het basisonderwijs stevent af op een groot lerarentekort.

Omdat de komende 10 jaar veel oudere leerkrachten met pensioen gaan dreigen er in 2025 tussen de 7.000 en 10.000 vacatures te ontstaan.

Een niveau hoger, in het voortgezet onderwijs, lopen de tekorten aan vakleerkrachten nu al hard op: rond 2016 zijn er 1.700 leraren te weinig. Vooral (beter opgeleide) eerstegraads leraren die exacte vakken of talen geven zijn schaars.

Tijdelijke aard
De nieuwe cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van het bureau CentERdata, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Op middelbare scholen in de regio's Den Haag/Leiden, Arnhem/Nijmegen, Twente, de Veluwe, Noord-Holland en Friesland is de krapte over 3 jaar groot. Dit fenomeen lijkt van tijdelijke aard: in 2020 is het tekort verdwenen, om daarna slechts licht op te lopen tot 150 in 2025.

Minder studenten
Het dreigende probleem in het basisonderwijs is vooral zo groot omdat er de komende jaren 4.400 studenten minder afstuderen aan de pabo's dan was voorzien. Daar komt bij dat pas afgestudeerden momenteel nauwelijks aan de bak komen in het primair onderwijs, omdat er amper vacatures zijn. Over 2 jaar is die krapte voorbij en zullen de vacatures elke 5 jaar meer dan verdubbelen.

Geld uitgeven
Het Centraal Planbureau (CPB) adviseert daarom scholen tijdelijk extra geld te geven, om zo personeel in dienst te kunnen nemen dat over een aantal jaren hard nodig is. Het CPB stelt dat de verwachte tekorten zich niet per se voor hoeven te doen, omdat scholen altijd maatregelen zullen nemen.

VorigeAdviesgids beschikbaar voor hulp aan kwetsbare jongeren
VolgendeOnderwijsbonden en werkgevers weer om tafel
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter