460 miljoen erbij voor de aanpak van het personeelstekort

Het kabinet investeert deze regeerperiode extra in de aanpak van het personeelstekort. De vakbonden, werkgeversorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan hiermee de aanpak van de tekorten in het onderwijs verder intensiveren. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft dat vanmiddag afgesproken met de AOb, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de PO-Raad en VO-raad en vastgelegd in een convenant.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen nog dit jaar 300 miljoen euro extra, gelijk verdeeld over beide sectoren. Over het deel voor het primair onderwijs worden afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt door de cao-partners. In het voortgezet onderwijs bepalen schoolbesturen en lerarenteams waar het geld het beste aan besteed kan worden. Ze kunnen het bijvoorbeeld uitgeven aan ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen voor arbeidsmarktvraagstukken.

Werkdruk verlichten
Bovendien wordt er 97 miljoen euro naar voren gehaald om de werkdruk voor leraren en schoolleiders te verminderen. Nu is er 333 miljoen euro beschikbaar, in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 komt er 382,5 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld onderwijsassistenten, vakleerkrachten en conciërges aannemen. Hiervan wordt een deel expliciet gereserveerd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Hogere salarissen
Voor leraren van de diplomagerichte stroom in het voortgezet speciaal onderwijs komt er 16,5 miljoen euro structureel beschikbaar voor een hoger salaris. De vakbonden en de PO-Raad zullen hier afspraken over maken.

Individuele scholingsrechten
Het is van groot belang om huidige leraren voor het vak te behouden. Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel in het primair onderwijs krijgen daarom individuele scholingsrechten, zoals dit ook in het voortgezet onderwijs is geregeld. Hiervoor wordt deze kabinetsperiode 21,2 miljoen euro vrijgemaakt.

Samen opleiden en zij-instroom
Ook wordt er 10,6 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘samen opleiden’, waarbij scholen en lerarenopleidingen samenwerken voor een goede opleiding en begeleiding van nieuwe docenten. Daarnaast wordt de subsidieregeling voor zij-instromers uitgebreid met 14,2 miljoen euro in 2019, om te stimuleren dat meer mensen vanuit een andere sector in het onderwijs gaan werken. Daarmee kunnen alle subsidieaanvragen (die aan de voorwaarden voldoen) voor zij-instromers worden gehonoreerd.

Convenant aanpak tekorten
In een convenant met de AOb, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de PO-raad en VO-raad zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs in deze kabinetsperiode. De afspraken zijn erop gericht om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs.

VorigeOmgaan met voeding op school
Volgende4 tips voor betere schoolprestaties van je kind!
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter