Werken aan oplossing lerarentekort: verdiepingstraject voor onderwijsondersteuners

Gisteren, dinsdag 12 maart, was de kick-off van het nieuwe leer-werktraject ‘het jonge kind’ Een verdieping speciaal voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners (mbo4) die werkzaam zijn in de onderbouw van het basisonderwijs. Het traject startte met een groep van 17 deelnemers en loopt t/m juni 2024.

Maatschappelijk probleem

Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Om bij te dragen aan meer expertise en op termijn meer bevoegden voor de klas, start de Pabo van De Haagse Hogeschool met het aanbieden van microcredentials ’Jonge kind’. Bestemd voor juist die onderwijsondersteuners met mbo4 niveau, die niet direct de hele Pabo willen volgen, is dit een flexibele en gerichte manier om in drie maanden extra kennis, vaardigheden en verdieping te verkrijgen rond het jonge kind. Een groot deel van het leren vindt plaats op de werkplek.

Margo Stegeman, opleidingsmanager Pabo bij De Haagse Hogeschool: “Op dit moment staan er noodgedwongen veel te veel te onbevoegde leerkrachten voor de klas. Ik ben er daarom zo trots op dat we samen met het werkveld een verdieping ‘Jonge kind’ hebben ontwikkeld. Hopelijk is dit een stap in de richting van het oplossen van het lerarentekort.”

Professionalisering

De Pabo van De Haagse Hogeschool kreeg verschillende verzoeken tot professionalisering en nam daarop het initiatief om, samen met Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH), de behoefte te inventariseren onder schoolbesturen in de regio. Toen bleek dat er juist voor onderwijsondersteuners bij de kleuters behoefte was aan extra scholing. Bovendien was er de wens om de stap naar de Pabo te verkleinen.

Vergroten aantrekkingskracht

Gezamenlijk is er een modulair opgebouwd onderwijsaanbod uitgewerkt voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Deelnemers krijgen de certificaten in de vorm van microcredentials. Dit betreft een landelijk erkend certificaat op hbo-niveau. Deze leveren vrijstellingen op voor de Pabo. Bijvangst van dit project is de mogelijkheid om dit professionaliseringsaanbod te koppelen aan het functiehuis van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Dit kan de aantrekkingskracht van het onderwijs vergroten, zowel voor huidige als aankomende onderwijsprofessionals. Het daadwerkelijk invoeren van dit traject vraagt nieuwe werkwijzen van zowel de Pabo als de schoolbesturen. Tegelijkertijd worden nu ook de mogelijkheden onderzocht om een verdieping aan te bieden rond ‘Het oudere kind’ en ‘Passend onderwijs’. Een werkgroep met deelnemers uit verschillende onderwijsbesturen en de Pabo van de Haagse Hogeschool werken dit plan verder uit.

VorigeSubsidie om jongeren te leren over geldzaken en geldzorgen
VolgendeSterke Wachtwoorden: Voorbeelden en Tips
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter