Nederland heeft een schreeuwend tekort aan wiskundeleraren. Het bedrijfsleven kaapt wiskundigen weg met hogere salarissen en betere loopbaanperspectieven. Er is sprake van een heel groot probleem, aldus het Platform Wiskunde Nederland.

Honderden scholen zijn op zoek naar wiskundigen die voor de klas willen staan. In de eerste vier maanden van dit jaar stonden er 298 vacatures open voor wiskundedocenten op scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs.

Dat is een verdubbeling in vier jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van MeesterBaan, de vacaturesite voor onderwijsbanen. Bij wiskunde zijn er tientallen meer vacatures dan bij vakken als Nederlands, economie en aardrijkskunde.

'We moeten boot niet missen'
Het Platform Wiskunde Nederland en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NvWL) maken zich grote zorgen over de continuïteit van het wiskunde-onderwijs. 'We moeten de boot niet gaan missen', waarschuwt hoogleraar Remco van der Hofstad aan de TU Eindhoven en woordvoerder van Platform Wiskunde Nederland.

'Nederland moet wiskundig juist sterker worden om internationaal mee te kunnen blijven draaien in de economie. Onze maatschappij draait meer en meer op wiskunde, van rechtspraak tot de medische wereld. Gevoel voor cijfers en wat ze betekenen, is daarbij van groot belang. Doordat er zo weinig wiskundestudenten zijn, die ook nog eens niet voor het onderwijs kiezen, gaat het de verkeerde kant op.'

Vorig jaar kwamen 210 afgestudeerde wiskundestudenten (189 hbo'ers en 21 universitair) beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Volgens de site MeesterBaan was er toen behoefte aan 528 docenten.

Natuurkundedocenten nemen les over
Steeds vaker zetten scholen natuurkunde- of scheikundedocenten in om wiskundeles te geven. 'Dat komt de kwaliteit uiteindelijk niet ten goede', meent Marian Kollenveld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. 'Een natuurkundige praat toch anders over wiskunde dan een echte wiskundige.'

De werkgeversorganisatie VO-raad onderkent het probleem. 'Het huidige tekort is absoluut ongewenst en zal ondanks investeringen de komende jaren nog niet zijn opgelost', vreest woordvoerster Linda Zeegers van de schoolbesturen.

VorigePestprogramma RTL toch van start
VolgendeDoe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2014-2015!
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter