Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Overal leren – bekijk de presentaties van de Masterclass

Overal leren – bekijk de presentaties van de Masterclass

Leerlingen en studenten hebben te maken met systemen van de school, zoals de elo, omdat het moet. Logisch, want de school moet voldoen aan eisen voor accreditatie, heeft bewaarplicht, enz. We noemen dit formele leeromgevingen. Als leerlingen onderling communiceren zullen ze eerder gebruik maken van een Facebook-, of een What’s-app-groep. Ook als het gaat om opdrachten voor de school of vragen over huiswerk. Ook hier vindt leren plaats, maar in wat je een informele leeromgeving kunt noemen. Nu vragen verschillende activiteiten om verschillende middelen. Wil je iemand direct...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Geen perfecte cito score in 2013

Geen perfecte cito score in 2013

De Cito-toets is in februari door geen enkele basisschoolleerling foutloos gemaakt. Twee jongens presteerden het beste. Van de 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en wiskunde hadden zij er allebei slechts één fout. Dat is woensdag bekendgemaakt. Dit schooljaar deden 165.000 leerlingen mee aan de Cito-toets, die meet wat een kind in 8 jaar basisonderwijs heeft geleerd. Ook geeft de toets inzicht in leertempo, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Net als in voorgaande schooljaren behaalden jongens iets hogere scores dan meisjes. Het verschil is in vergelijking...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Cito

Het Onderwijscafe: Pesten aanpakken

Het Onderwijscafe: Pesten aanpakken

5 maart 2013 Debat onder leiding van Boris van der Ham Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. De meeste scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan het pestprotocol. En een grote meerderheid registreert de veiligheidsincidenten die zich op school voordoen, om zo beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en die waar nodig te verbeteren. Er zijn verschillende methoden die scholen gebruiken om...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Onderwijscafe

Pilot zomerscholen tegen zittenblijven

Pilot zomerscholen tegen zittenblijven

28-02-2013. De VO-raad en CNV Onderwijs gaan deze zomer in een pilot onderzoeken of zomerscholen kunnen bijdragen aan het omlaag brengen van het aantal zittenblijvers in het VO. De pilot wordt momenteel voorbereid. Scholen die interesse hebben om hieraan deel te nemen, worden van harte uitgenodigd dit alvast door te geven of meer informatie aan te vragen. Terugdringen aantal zittenblijvers Uit onderzoek blijkt dat het percentage zittenblijvers in Nederland relatief hoog is: jaarlijks doet zo’n 5% van de VO-leerlingen het jaar over. Dit percentage neemt de laatste jaren...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-raad | Docentenplein | Nieuws

Driekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan

Driekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan

Ongeveer 78 procent van de afgestudeerden van de pabo in 2011 vond binnen een half jaar een baan. Voorgaande jaren was dat ook het geval. Wel gaat het nu, anders dan voorheen, meer om tijdelijke banen. Dat schrijft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA Kamerlid Mohammed Mohandis. De bewindsvrouw nuanceert in haar brief het beeld dat het allemaal kommer en kwel is op de onderwijsarbeidsmarkt. Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat veel afgestudeerde leraren in vergelijking met 2009 en 2010 nog steeds vrij snel een (tijdelijke) baan hebben...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Docentenplein | Nieuws