Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Vier schoolleiders dingen naar titel ‘Schoolleider van het jaar’

Vier schoolleiders dingen naar titel ‘Schoolleider van het jaar’

Vier schoolleiders maken kans Schoolleider van het Jaar te worden. Zij zijn voorgedragen door ouders en teamleden van hun eigen school. Op 25 september, tijdens de Dag van de Schoolleider, kiest een jury de winnaar. Die ontvangt dan de Schoolleider van het Jaar-Pluim. Zeker is dat de uitreiking dit jaar een noordelijk feestje wordt. De voorgedragen kandidaten komen allemaal uit het noorden en noordoosten van het land. De vier kandidaten zijn Mariëtte Eilert van de katholieke basisschool Heilig Hart in Lemelerveld, Douwina Noordmans van de openbare basisschool Professor Casimirschool in Kollum,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolleider

Onderwijsraad: verdeling achterstandsgelden te complex

Onderwijsraad: verdeling achterstandsgelden te complex

De onderwijsachterstandsmiddelen komen onvoldoende terecht bij de scholen met (veel) kansarme leerlingen. De verdeelsystematiek is onnodig ingewikkeld. Om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt, dient het toewijzen van achterstandsgelden op basis van opleidingsniveau van de ouders en op basis van etniciteit te gebeuren. Dit zijn nog altijd de meest bepalende indicatoren als het gaat om het risico op leerachterstanden. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen, dat hij vandaag aan de Tweede Kamer presenteerde. Onderwijsachterstanden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Leerlingen met Engelse les vanaf kleuterklas spreken deze taal beter

Leerlingen met Engelse les vanaf kleuterklas spreken deze taal beter

Leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, spreken in groep 8 beter Engels dan leerlingen die met Engelse les starten in groep 7. Daarentegen heeft het vroeg starten met Engels uiteindelijk geen of nauwelijks effect op de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Dit blijkt uit onderzoek van Cito, uitgevoerd in 2012. Dat leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, beter spreken lijkt logisch. Zij hebben tijdens hun basisschoolperiode in totaal veel meer tijd besteed aan de Engelse taal. Opvallend is dat die extra tijd weinig invloed heeft op de andere vaardigheden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kleuteronderwijs

Ibn Ghaldoun moet sluiten na examenfraude

Ibn Ghaldoun moet sluiten na examenfraude

De Rotterdamse school Ibn Ghaldoun verliest haar bekostiging en gaat definitief dicht. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Dekker baseert zijn conclusie op een uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van de examenfraude op de school. "De problemen beslaan zoveel terreinen en zijn in hun onderlinge samenhang zo groot, dat het binnen een beperkte periode van twee jaar feitelijk onmogelijk is om tot een voldoende en duurzame kwaliteitsverbetering te komen", schrijft de inspectie. De...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun eigen afweging. Zij moeten uiterlijk woensdag 11 september beslissen of ze wel of niet in hoger beroep gaan. Op 4 september heeft de rechter besloten dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de gemiddelde eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter erkent in zijn uitspraak het belangrijkste argument tegen de openbaarmaking: het nadeel dat scholen kunnen ondervinden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad