Advertentie

Hoe professionaliseer jij je dit schooljaar? Download de nieuwe SBO opleidingsgids 2018/2019!

Onderwijsnieuws Docentenplein

Groen licht voor uitbreiding speciaal onderwijs

Groen licht voor uitbreiding speciaal onderwijs

De Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft haar toestemming gegeven voor een uitbreiding van het speciaal onderwijs in de gemeente Westland. Daarmee kan de school De Strandwacht uit Den Haag, een bijzondere school voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, in de gemeente Westland een nevenvestiging realiseren. Volgens de plannen gaat De Strandwacht gebruik maken van een ruimte in de school voor speciaal basisonderwijs De Windroos in Naaldwijk. Kinderen met een zogenoemde cluster 4-indicatie, vanwege psychische stoornissen of (ernstige) gedragsproblemen, zullen er terecht kunnen. Op dit moment...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Tablet vervangt schoolbord en krijt

Tablet vervangt schoolbord en krijt

In het basisonderwijs zijn tablets aan een voorzichtige opmars begonnen. De HBO-raad noemt het een goede ontwikkeling dat basisscholen met tablets in de klas experimenteren. Het onderwijs moet met de tijd mee, zegt voorzitter Dick de Wolff. Wel plaatst hij nog kanttekeningen bij deze nieuwe ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen wat het effect van het gebruik van tablets is op jonge kinderen. Ook is onduidelijk wie het materiaal betaalt. Vooralsnog zijn het de experimenterende scholen die voor de kosten opdraaien. Bassischool de Delta in Assendelft is één van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: NOS | Docentenplein | Nieuws

Liefde kan je leren: Lesgeven over relaties en seksualiteit!

Liefde kan je leren: Lesgeven over relaties en seksualiteit!

Vanaf 1 december 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wilt u weten hoe uw school aan deze kerndoelen kan voldoen en u uw deskundigheid op het gebied van relationele en seksuele vorming kunt vergroten? De lespakketten Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs en Lang Leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs zijn sinds kort helemaal vernieuwd en bieden alle handvatten om de kerndoelen goed uit te voeren. Kom naar één van de regiobijeenkomsten ‘Liefde kan je leren: lesgeven over relaties en seksualiteit’ en...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: RutgersWPF | Nieuws

Beantwoording Kamervragen over daling aantal technieklessen in voortgezet onderwijs

Beantwoording Kamervragen over daling aantal technieklessen in voortgezet onderwijs

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) van de Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ingezonden d.d. 19 december 2012, kenmerk 2012Z22462) 1. Bent u bekend met het bericht ‘Binnenkort geen timmerman meer te vinden’? 1) Antwoord Ja. 2. Kunt u nader verklaren hoe het komt dat er steeds minder technieklessen worden gegeven in het voortgezet onderwijs, zoals in het artikel wordt gemeld? Antwoord. Ik beschik niet over de precieze gegevens over het aantal uren dat scholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: Rijksoverheid | Docentenplein | Nieuws

Cito: niveau rekenen en wiskunde van kinderen niet verslechterd

Cito: niveau rekenen en wiskunde van kinderen niet verslechterd

Kinderen uit groep 8 van de basisschool zijn niet beter of slechter geworden in rekenen en wiskunde. Dat blijkt uit onderzoek van toetsenmaker Cito over het niveau van kinderen die de jaarlijkse eindtoets in 2011 hebben gemaakt. Op het vorige peilmoment, in 2004, was het niveau achteruit gegaan maar nu is het weer gestabiliseerd. De onderzochte onderdelen van het reken- en wiskundeonderwijs zijn onder meer getallen en bewerkingen, verhoudingen, breuken en procenten en verbanden. Over het algemeen scoren jongens hoger dan meisjes op het gebied van rekenen. Bij het onderdeel bewerkingen scoren...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Cito | Nieuws