Het onderwijs krijgt 650 miljoen voor kwaliteitsverbetering. Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag 11 oktober een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar.

Het kabinet wil investeren in de kwaliteit van leraren en schoolleiders, omdat zij een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Betere schoolleiders en leraren motiveren jongeren meer, beperken het zittenblijven en zorgen voor een snellere doorstroom naar de juiste opleiding. Er wordt er structureel 50 miljoen geïnvesteerd in conciërges en klassenassistenten. Zij ontlasten de leraren die daardoor meer tijd aan onderwijs kunnen besteden. Voor 2015 en 2016 stelt de overheid 20 miljoen beschikbaar om de kwaliteit van kleine scholen te verbeteren. Structureel is er 25 miljoen per jaar beschikbaar voor zomerscholen en schakelklassen, die zittenblijven voorkomen.
Verder is er geld beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Opvallend is dat de voorgenomen maatregel om gratis schoolboeken voor het voortgezet onderwijs af te schaffen, wordt teruggedraaid. Om op korte termijn de onderwijskwaliteit te verbeteren is in 2013 650 miljoen beschikbaar voor de lumpsum, structureel is 175 miljoen beschikbaar.

AVS niet ontevreden over investeringen onderwijs
Het moeizaam tot stand gekomen Herfstakkoord geeft een structurele investering in onderwijs van 650 miljoen in onderwijs. De AVS-lobby voor conciërges (denk aan de handtekeningenactie die de AVS enige jaren geleden initieerde) en de constante lobby heeft eindelijk vruchten afgeworpen. Ook de verruiming van de scholingsmiddelen voor schoolleiders en leraren stond op ons wensenlijstje, evenals de prijscompensatie voor de lumpsum. Hopelijk krijgen scholen nu meer lucht en komt het geld nu ook echt terecht in scholingsactiviteiten. Ook krijgen de kleine scholen wat meer lucht. AVS-voorzitter Ton Duif: “Het Herfstakkoord laat het Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich. Nu komt het er op aan dat we laten zien dat we deze investeringen ook echt laten werken.”

VorigeFunctiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd
VolgendeFins antipestprogramma KiVa vermindert pestklachten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter