Het aantal voortijdige schoolverlaters is in Amsterdam flink gedaald. De hoofdstad zag 20 procent minder leerlingen vroegtijdig van school gaan dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die de gemeente maandag naar buiten bracht.
Nog te veel uitval
Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs gaven veel minder scholieren er de brui aan. Amsterdam telde dit jaar 1698 voortijdige schoolverlaters. Vorig jaar waren dat er nog 2148. Desondanks vindt de gemeente dat er nog te veel jongeren uitvallen. Zeker in deze tijd waar de jeugdwerkloosheid stijgt, het aantal stageplekken afneemt en de kans op werk voor jongeren zonder startkwalificatie sterk onder druk staat, stelt de gemeente. De ambitie is dan ook om in 2015 niet meer dan 1000 voortijdige schoolverlaters te hebben.

Spijbelboete helpt
Een van de manieren om dit te bereiken, is de spijbelboete vanaf 16 jaar die dit voorjaar op proef werd ingevoerd op een mbo-school in Zuid. Deze aanpak krijgt een vervolg bij vier opleidingen. De boete bedraagt 10 euro per gespijbeld uur en kan oplopen tot 160 euro. Daarnaast geldt lik-op-stuk-beleid, waarbij scholieren een taak- of leerstraf via bureau Halt krijgen als ze verzuimen.

Vergeten in te te schrijven
Volgens wethouder Pieter Hilhorst (onderwijs) vallen veel leerlingen uit omdat ze vergeten zich in te schrijven voor een vervolgopleiding. Dit kon tot 1 oktober. ,,Geef leerlingen pas hun vmbo-diploma als ze zich hebben ingeschreven op de vervolgopleiding'', bepleit hij. ,,Door de inschrijfdatum van het mbo te vervroegen, is de kans dat ze een goede keuze maken veel groter dan wanneer ze kunnen wachten tot na de zomervakantie. Jongeren zijn dan doorgaans niet bezig met school. Met als risico dat ze zich te laat of niet inschrijven. Of onder tijdsdruk een verkeerde keuze maken.''

De cijfers van de gemeente lopen vooruit op die van het ministerie van Onderwijs, dat pas over een jaar met definitieve cijfers komt.

VorigeLeraren positief over akkoord
VolgendeFunctiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter