Onderwijsnieuws Docentenplein

Vrijwel hele Kamer ziet iPadscholen wel zitten

Vrijwel hele Kamer ziet iPadscholen wel zitten

De elf Steve Jobsscholen die vanaf augustus van start gaan, kunnen rekenen op grote steun in de Tweede Kamer. Op deze scholen krijgen alle leerlingen vanaf 4 jaar een iPad. De kinderen mogen grotendeels zelf bepalen wat ze willen leren en wanneer. Het virtuele leren staat centraal, docenten hebben een coachende rol. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat op de PVV na zo goed als alle partijen enthousiast zijn over het initiatief. De VVD vindt dat 'het onderwijs niet stil kan staan terwijl de wereld om ons heen aanzienlijk verandert, met name op het gebied van technologie'. SP-woordvoerder...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

Rinda den Besten: 'Besturen moeten rug recht houden'

Rinda den Besten: 'Besturen moeten rug recht houden'

Om incidentenpolitiek tegen te gaan, zijn bevlogen bestuurders nodig die ‘visie hebben en hun rug rechthouden wanneer bevlogenheid over gaat in bevlieging’. ,,We willen immers geen plannen die tot in detail voorschrijven wat een bestuurder moet doen.'' Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad in haar speech op de tweede dag van het congres Bevlogen Besturen. Volgens Den Besten heerst er een zekere mate van wantrouwen tegenover bestuurders en moet dat vertrouwen weer worden hersteld. In haar verdere speech ging Den Besten in op ontwikkelingen in het primair onderwijs...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO-Raad betreurt bezuinigingen op onderwijssubsidies

PO-Raad betreurt bezuinigingen op onderwijssubsidies

Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaan onderwijssubsidies schrappen of korten, zo kondigden zij onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het totale budget voor subsidies wordt daarmee bijna gehalveerd. Voor het primair onderwijs betekent dat dat veel organisaties pijn zullen lijden. Zo krijgen onder meer ouderorganisaties minder geld en wordt voor openbare scholen de bekostiging voor godsdienstlessen geschrapt. Volgens Bussemaker en Dekker gaat dit niet ten koste van de lumpsum...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lobby-update: Debatten over bestuurskracht en aanpak van pesten

Lobby-update: Debatten over bestuurskracht en aanpak van pesten

Op 29 mei kwam de staatssecretaris Sander Dekker (OCW) met zijn plannen om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen. Helaas is het debat in de Tweede Kamer helaas uitgesteld naar 25 juni. De PO-Raad heeft, naast het sturen van een brief aan de Tweede Kamer, met de meeste woordvoerders gesprekken gevoerd over dit thema. Daarnaast heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over bestuurskracht in het onderwijs. Tijdens dit debat zijn diverse moties ingediend. De voor de sector primair onderwijs belangrijkste moties die zijn...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

PO-Raad en VO-raad vragen om continuïteit in beleid voor scholen

PO-Raad en VO-raad vragen om continuïteit in beleid voor scholen

De PO-Raad en de VO-raad hebben op dinsdag 4 juni een brief gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) naar aanleiding van de uitwerking van twee moties die de Tweede Kamer heeft aangenomen na het Algemeen Overleg over passend onderwijs. Die plannen kunnen de continuïteit van het onderwijs in de weg staan, waarschuwen de raden in de brief In de motie Ypma wordt de Regering gevraagd om een wetsvoorstel voor te bereiden waarin geregeld wordt dat het handelingsdeel (ondersteuning en zorg voor het kind) van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders wordt vastgesteld.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad