Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Schoolverlaters

Onderwijs dossier Schoolverlaters

Het Docentenplein onderwijs dossier "Schoolverlaters" bevat:

"Schoolverlaters" in het onderwijsnieuws

Opnieuw minder jongeren voortijdig van school

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan...

→ Lees dit artikel


Minste schoolverlaters in Noord-Groningen

De regio Noord-Groningen is het meest succesvol in het terugdringen van het aantal jongeren dat voortijdig de schoolbanken verlaat. Het afgelopen jaar daalde in deze regio het aantal voortijdig schoolverlaters met...

→ Lees dit artikel


Minder jongeren voortijdig van school

De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters zet door. Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met...

→ Lees dit artikel


Opnieuw minder voortijdige schoolverlaters

Steeds meer jongeren sluiten hun opleiding af met een diploma. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met bijna 2000.

→ Lees dit artikel


Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren. Ten opzichte...

→ Lees dit artikel


Twintig procent minder schoolverlaters Amsterdam

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in Amsterdam flink gedaald. De hoofdstad zag 20 procent minder leerlingen vroegtijdig van school gaan dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die de gemeente maandag naar...

→ Lees dit artikel