Onderwijsnieuws Docentenplein

Lobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug

Lobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug

21 december 2012 De Tweede Kamer heeft een aantal hectische weken achter de rug met veel debatten. Tijdens de behandeling van de begroting OCW hebben we veelvuldig contact gehad met kamerleden en fractiemedewerkers om informatie aan te leveren en mee te denken. Uiteindelijk zijn bij de begroting van OCW een flink aantal moties aangenomen. De belangrijkste voor het primair onderwijs zijn de motie van de PvdA om in overleg met de sectorraden afspraken te maken over uniforme rapportage van uitgaven...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Uniforme rapportage volgens duidelijke definities

Uniforme rapportage volgens duidelijke definities

20 december 2012 De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de definitieformulering door het veld zelf kan worden opgepakt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de schoolbesturen zich op transparante wijze verantwoorden naar hun omgeving. De administratieve last daarvan moeten we echter zo veel mogelijk beperken. Daarom zal de PO-Raad de uiteindelijke afspraken over rapportage meenemen in het project Vensters PO. Tijdens de behandeling...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Heeft onderwijs een privacy probleem?

Heeft onderwijs een privacy probleem?

Iets meer dan een week geleden kwam een uitgebreid rapport uit van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) over privacy aspecten van mobiele apps voor kinderen. Daarin vind je deze screenshot van een populaire app waarmee kinderen kunnen tekenen. Met reclame voor online dating. Altijd leuk voor je driejarige zoon of dochter. De FTC heeft 400 mobiele apps voor kinderen onderzocht: 50% iOS apps uit Apple’s App Store en 50% Android apps uit Google Play. Uit de studie blijkt dat maar 20% van de onderzochte apps informatie...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Informatie beoordelen en zoeken

Informatie beoordelen en zoeken

Onlangs deed Dialogic in opdracht van Mediawijzer.net een onderzoek naar het mediagebruik en -gedrag van vmbo-jongeren in 2012. Eén van de - voor mij niet verbazingwekkende - uitkomsten was dat 80% van de vmbo-jongeren niet structureel de betrouwbaarheid van gebruikte bronnen checkt. Dit werd onderzocht door leerlingen stellingen voor te leggen als: Als ik informatie vind op internet voor een schoolopdracht, controleer ik die informatie via andere websites/bronnen.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Voorzitter PO-Raad met kerst in 'Met het oog op morgen'

Voorzitter PO-Raad met kerst in 'Met het oog op morgen'

18 december 2012 Naar verwachting is Kete Kervezee op eerste kerstdag te horen in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'. Ze praat daarin over het Finse onderwijs en over de komst van Pasi Sahlberg naar Nederland. Sahlberg geniet wereldwijd de reputatie als expert op het terrein van onderwijsvernieuwing en schoolverbetering. Hij is begin januari in Nederland ter gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn bestseller 'Finnish Lessons'. 'Met het oog op morgen' besteedt in de kerstvakantie elke dag aandacht aan een Europees land. Op eerste kerstdag...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad