Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Rekentoets

Onderwijs dossier Rekentoets

Het Docentenplein onderwijs dossier "Rekentoets" bevat:

"Rekentoets" in het onderwijsnieuws

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs...

→ Lees dit artikel


Rekentoets goed gemaakt door vwo-leerlingen

Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97% van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen en dan is de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld....

→ Lees dit artikel


Voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen

Op het allerlaatste moment keert de PvdA zich tegen het nu laten meetellen van de rekentoets bij het eindexamen vmbo, havo en mbo. Hierdoor ontstaat een Kamermeerderheid om tegen de zin van staatssecretaris Dekker...

→ Lees dit artikel


Leerlingen scoren steeds beter voor rekentoets

Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1 en dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar...

→ Lees dit artikel


Dagblad van het Noorden: ‘Rekentoets funest voor leerlingen'

Tal van onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, VO-Raad en vakbonden, ageren tegen de rekentoets. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden op 28 januari. De krant schrijft dat 40 procent van de jongeren geen...

→ Lees dit artikel


Rekentoets doorgevoerd ondanks kritiek

Middelbare scholieren moeten de komende jaren naast hun eindexamen een rekentoets doen die meetelt voor het eindexamen. Na de VVD steunt ook de Partij van de Arbeid het plan van staatssecretaris Dekker om de verplichte...

→ Lees dit artikel


Rekentoets baart onderwijs zorgen

De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop...

→ Lees dit artikel


Verplichte rekentoets vanaf 2020 moeilijker

Bijna alle middelbare en mbo-scholieren moeten vanaf volgend schooljaar verplicht een rekentoets maken. Als ze deze niet halen, dan zakken ze voor hun diploma. Het niveau van deze toets is de eerste jaren echter...

→ Lees dit artikel


Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er in 2014 met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets...

→ Lees dit artikel


De macht van de toets (video)

Toetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen. Volgend jaar komt er zelfs een...

→ Lees dit artikel


Cijfer rekentoets komt nog niet op diploma

Het cijfer dat leerlingen op de middelbare school halen voor de rekentoets komt voorlopig niet op het diploma. De uitslag van de toets zal op een bijlage worden gezet, zolang het cijfer niet meetelt voor het eindexamen....

→ Lees dit artikel


Onderwijsraden slaan alarm om rekentoets

Er komt steeds meer kritiek op het invoeren van de verplichte rekentoets. Verschillende Onderwijsraden hebben in een brandbrief aan de Tweede Kamer en minister gevraagd om de toets niet eerder in te voeren voordat...

→ Lees dit artikel