Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws Docentenplein

Overheidssturing op examenresultaten werkt averechts

Overheidssturing op examenresultaten werkt averechts

Het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen in het voortgezet onderwijs mag niet te groot zijn. Onderzoek naar de effecten van de sturing op het verkleinen van dit verschil laat zien dat deze sturing vooral leidt tot nog meer ‘teaching to the test’. Leraren Nederlands en Moderne Vreemde Talen worden onder druk gezet om steeds meer aandacht te besteden aan de training van het centraal examen en dat bestaat uit leesvaardigheid, waardoor er steeds minder tijd en aandacht overblijft voor andere taalvaardigheden, zoals schrijven en spreken. Vandaag is in Den Haag...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LevendeTalen

'Thuis les volgen alleen voor selecte groep leerlingen'

'Thuis les volgen alleen voor selecte groep leerlingen'

De communicatie tussen ouders, maatschappelijke instanties en scholen moet worden verbeterd. Daarmee is in veel gevallen te voorkomen dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten. Ook passend onderwijs draagt daaraan bij. Thuis les volgen, moet voorbehouden zijn aan leerlingen voor wie andere oplossingen echt niet werken. Dat stelt de PO-Raad in reactie op het rapport Van leerplicht naar leerrecht van de Kinderombudsman. Die constateert in zijn rapport dat regelgeving maatwerk nu in de weg staat. Duizenden kinderen gaan daardoor niet naar school, concludeert hij. Het gaat vooral...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Cory Doctorow over het recht om technologie te begrijpen

Cory Doctorow over het recht om technologie te begrijpen

Bijna alles dat je op een Maker Faire ziet is gemaakt met open hardware. De Maker Faire is een plek om jouw creaties te laten zien, maar vooral ook om ideeën en kennis met elkaar te delen. Hardware waar je niet zelf aan kan sleutelen vindt men niet zo interessant. Het belang van delen en voortbouwen op de kennis van anderen vormde één van de kernpunten van de talk die Cory Doctorow, schrijver van onder andere het boek Maker, gaf tijdens de Maker Faire. Kunnen delen is volgens hem historisch gezien van fundamenteel belang om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, om te innoveren. Musici...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Anti-cyberpestprogramma getest door duizenden vmbo’ers

Anti-cyberpestprogramma getest door duizenden vmbo’ers

De Open Universiteit (OU) Heerlen start een onderzoek onder 2400 vmbo–leerlingen naar de effictiviteit van een nieuw online anit–cyberpestprogramma. De OU onderzoekt het effect van het programma “Pestkoppenstoppen”. Het is het eerste antipest programma dat onderzocht wordt op effectiviteit. “Pestkoppenstoppen” is ontwikkeld door de OU en biedt online adviezen aan 13- tot 15-jarige slachtoffers van cyberpesten. Het doel is om jongeren te leren beter om te gaan met online pestgedrag en de gevolgen daarvan. De meeste jongeren hebben de neiging agressief te reageren,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Kamervragen over eindexamen Nederlands

Kamervragen over eindexamen Nederlands

Het eindexamen Nederlands voor het havo houdt de gemoederen bezig. Niet alleen leerlingen klagen massaal, ook de politiek bemoeit zich er mee. Want wat blijkt: scholieren moeten vragen beantwoorden over een tekst van hoogleraar Roos Vonk over vegetarisme. De tekst zou een pleidooi tegen vleeseten zijn, geschreven door een hoogleraar die eerder werd berispt wegens onzorgvuldig professioneel handelen. Het CDA heeft Kamervragen gesteld. In het eindexamen staan teksten als "Dit betekent niet noodzakelijk dat je asociaal en immoreel bent als je vlees eet. Mensen kunnen immers ook gewoon onwetend...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen