Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws juni 2019

CAO onderhandelingen afgebroken

CAO onderhandelingen afgebroken

Gisteravond zijn de cao onderhandelingen voor het primair onderwijs afgebroken. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad zijn het niet eens geworden over de hoogte van de looneis en de looptijd. AVS-voorzitter Petra van Haren: “We vinden het zeer teleurstellend en ook onbegrijpelijk omdat de inzet voor (adjunct-)directeuren voor deze cao reëel was. Wij gaan alleen akkoord met een fatsoenlijk salaris en daarmee erkenning voor (adjunct-)directeuren.” Sinds december 2018 zaten de vakbonden met de PO-Raad vrijwel wekelijks met elkaar om tafel. Er is keihard gewerkt om een goede CAO te realiseren.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CAO | AVS

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

Vandaag maakt minister Van Engelshoven de MuziekMatch bekend. Ze stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio. De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit bekend middels een videoboodschap voor onder anderen 500 kinderen in Doetinchem. De kinderen waren bijeengekomen voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs

Promotie van een open dag op school; zo pak je dat aan

Promotie van een open dag op school; zo pak je dat aan

Het is natuurlijk goed om een open dag te organiseren op school. Het is een geschikte manier om met je doelgroep in contact te komen. Je kunt face to face met elkaar praten, zaken laten zien en veel beter uitleggen dan wanneer men bijvoorbeeld alleen de website bezoekt. Het is prettig om op deze manier een relatie op te bouwen. Hoe je een open dag organiseert voor een school? We helpen je graag verder. Een goed programma Start met het maken van een goed programma. Wanneer je een open dag hebt wil je natuurlijk graag meer laten zien van je school. Misschien wil je de mensen rondleiden?......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Promotie

Schoolkluisjes kopen of huren?

Schoolkluisjes kopen of huren?

Bent u op zoek naar schoolkluisjes en twijfelt u erover om deze te kopen of te huren? Beide is mogelijk tegenwoordig. In dit artikel vertellen wij u wat u het beste kunt doen als u schoolkluisjes nodig heeft. Schoolkluisjes kopen Voor het kopen van schoolkluisjes, ook wel school lockers genoemd, kunt u terecht bij de webshop Lockerkasten-shop.nl. Zij hebben een zeer uitgebreid assortiment aan verschillende lockers in allerlei kleuren en groottes. Wat uw wensen ook zijn voor schoolkluisjes, zij hebben altijd de juiste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolkluisjes

Studenten kunnen aan de slag voor de klas dankzij Educatieve Minor

Studenten kunnen aan de slag voor de klas dankzij Educatieve Minor

Universiteit Maastricht en Fontys Hogescholen gaan samen de strijd aan tegen het lerarentekort. Aan het begin van dit academisch jaar startten zij samen de Educatieve Minor om studenten van de universiteit enthousiast te maken voor het leraarsvak. Met succes. De eerste acht studenten ontvangen 28 juni hun lesbevoegdheid en mogen vanaf juli lesgeven op middelbare scholen. De Universiteit Maastricht biedt vanaf september 2018 de Educatieve Minor aan voor derdejaars bachelorstudenten Biomedical Sciences en Gezondheidswetenschappen. Studente Josse Hoenen is een van de eersten die meedoet aan de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pabo | Minor

Advies leraar in groep 8 blijft leidend

Advies leraar in groep 8 blijft leidend

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetstraining voorkomen. Dat staat in een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po, die in het schooljaar 2014-2015 in werking is getreden. Sinds die tijd is het advies van de leraar leidend......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooladvies

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging. Daarmee zet het kabinet een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en beheerste concurrentie. De prikkel voor hogescholen en universiteiten om zoveel mogelijk studenten binnen te halen voor meer bekostiging wordt hiermee beperkt. Meer vaste bekostiging zorgt ook voor meer zekerheid voor de instellingen. De verschuiving komt terecht bij instellingen die......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bekostiging

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Vandaag maken Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OC&W bekend dat alle 42 pabo’s in Nederland hun studenten weer structureel muziekonderwijs geven. Uit onderzoek bleek dat slechts 11% van de groepsleerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelde om muziekonderwijs te geven op de basisschool. De onzekerheid ontstond doordat er te weinig aandacht aan muziek werd geschonken in de lesprogramma’s op de pabo’s en ook op stagescholen werd er onvoldoende aandacht aan geschonken. Directeur Méér Muziek in de Klas Jantien Westerveld: “Vanaf......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs

Op schoolreis naar Londen

Op schoolreis naar Londen

Veel scholieren kijken uit naar de schoolreis en voor velen is dit het hoogtepunt van het jaar. Steeds vaker worden reizen naar het buitenland georganiseerd. Voor scholieren een bijzondere ervaring. De meeste buitenlandse reizen die georganiseerd worden door scholen gaan naar een Europese bestemming. Londen is zo'n bestemming. Londen is de grootste stad van het Verenigd Koninkrijk en het culturele centrum van het land. Het programma zal dan ook zonder moeite ingevuld kunnen worden met bezoeken aan bijvoorbeeld de Big Ben, de Westminster Abbey, maar ook King's Cross station (voor de Harry Potter fans), de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis

Tekort aan hulpouders in het basisonderwijs

Tekort aan hulpouders in het basisonderwijs

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het leveren van hand-en-spandiensten, zoals het zijn van luizenmoeder/-vader, de begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes, de ondersteuning bij schoolfeesten en het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker geworden om ouders te motiveren om zitting te nemen in de Ouder- en Medezeggenschapsraad van de school. Dat blijkt uit onderzoek dat in mei 2019 is uitgevoerd onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve)......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Hulpouders

Koffiebekers inkopen voor basisschool (lerarenkamer)

Koffiebekers inkopen voor basisschool (lerarenkamer)

De lerarenkamer is een belangrijke ontmoetingsplaats op basisscholen. Hier wordt lief en leed met elkaar gedeeld, ook vinden hier belangrijke vergaderingen plaats. Daar hoort koffie bij, het liefst in een koffiebekertje uitgeschonken. Waar kan ik koffiebekers inkopen? Is er een bedrukking mogelijk? Hoe kan ik koffiebekers het best opslaan? Daar krijg je in dit artikel een antwoord op. Waar kan ik koffiebekers inkopen? Koffiebekers kun je op allerlei locaties inkopen. Zo kun je onder andere bij groothandels terecht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Koffiebekers | Inkopen

Dit moeten mensen weten die naast hun studie een bedrijf opzetten

Dit moeten mensen weten die naast hun studie een bedrijf opzetten

Steeds meer mensen in Nederland zien de kansen van het starten van een eigen bedrijf. Het aantal bedrijven is in 2018 zelfs gegroeid met maar liefst 5%. Hierbij zien we een interessante ontwikkeling: studenten kiezen er steeds vaker voor om tijdens hun studie al te beginnen met het opzetten van een onderneming. Vaak is dit een bedrijf op het gebied van hun studiekeuze, zoals het opzetten van een marketingbureau voor onderwijsinstellingen of het specialiseren in een buitenlandse......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ondernemen

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten. Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren en om barrières weg te nemen, kunnen scholen vanaf 2020 doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerroute

Meer geld voor leesbevordering op de basisschool

Meer geld voor leesbevordering op de basisschool

Stichting de Schoolschrijver gaat de komende jaren meer kinderen op de basisschool helpen bij het verbeteren hun van taal- en leesvaardigheid. Minister Van Engelshoven van OCW gaat mee in het advies van de Raad voor Cultuur om de stichting vanaf 2021 structureel 500.000 euro per jaar toe te kennen. ‘Stichting De Schoolschrijver heeft een essentiële functie in de leesbevordering binnen het primair onderwijs en zorgt voor een structurele verbetering van het leesklimaat van het kind,’ schrijft de Raad in het rapport Cultuur......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Geletterdheid

Omgaan met de dood op school

Omgaan met de dood op school

We hopen natuurlijk het nooit te hoeven meemaken, maar calamiteiten zoals een onverwachte dood van leerling of docent komen nou eenmaal voor. Mocht een nare situatie als deze zich voordoen bij u op school, dan is het handig om te weten wat te doen. De GGD heeft voor deze extreme gevallen een speciaal stappenplan gemaakt. Daarnaast is het belangrijk voor zowel familie als vrienden om op een gepaste manier afscheid te kunnen nemen. Dat helpt bij het rouwproces....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Overlijden

Meer mogelijkheden ingrijpen bij slecht functioneren scholen

Meer mogelijkheden ingrijpen bij slecht functioneren scholen

De overheid moet sneller en in meer gevallen kunnen ingrijpen wanneer een school ernstig onder de maat presteert. Ook moet de bekostiging van een school in meer gevallen beëindigd kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van een pakket dat ministers van onderwijs Slob en Van Engelshoven vandaag presenteren. Hiermee willen zij meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij scholen die slecht functioneren. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de basiswaarden en grondrechten van onze samenleving niet worden nageleefd. Bij een aantal ernstige incidenten is gebleken dat de overheid niet altijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Functioneren

Volop kansen voor grotere instroom meiden in techniek

Volop kansen voor grotere instroom meiden in techniek

Meer dan de helft van de jongeren ziet toekomst weggelegd in de techniek Utrecht, 7 juni 2019 - Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16% gestegen; van 36% in 2011 naar 52% in 2019. De toekomst moet het ook zeker van meiden hebben. Waar in 2011 slechts 15% van de meiden aangaf een exact of technisch beroep te ambiëren, steeg dit percentage in 2019 naar 38%. Dit zijn enkele uitkomsten van het Bèta&TechMentality-onderzoek dat is uitgevoerd onder bijna 1.500 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: techniek | beta | onderzoek

Elektricien worden

Elektricien worden

Aan elektriciens hebben we in Nederland een groot tekort op het moment. Dat zal hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst niet anders zijn. Gevolg is onder andere dat de lonen voor deze beroepsgroep sterk stijgen. Werkgevers moeten immers iets beters bieden om de werkzoekenden aan te trekken. Waar vroeger de keuzemogelijkheden voor een werkgever ruim waren en voor sollicitant niet, is dat nu net omgekeerd. Vooral in het westen is de arbeidsmarkt zeer krap. Op de meest krappe arbeidsmarkt in Nederland, die van Amsterdam, is het tekort aan elektriciens zo hoog dat het ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Elektrotechniek

Buitenlandse studenten keren vaker terug na afstuderen

Buitenlandse studenten keren vaker terug na afstuderen

Nederlandse universiteiten leiden steeds meer studenten op voor banen in het buitenland. Van de buitenlandse studenten die in Nederland een masterdiploma halen, vertrekt 61 procent binnen een halfjaar uit Nederland. Dat is één van de bevindingen uit Studie & Werk 2019, het onderzoek naar de staat van de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden. De resultaten staan deze week in Elsevier Weekblad en op elsevierweekblad.nl/studiewerk. Belangrijke......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studeren

Hypotheek informatie in het onderwijs

Hypotheek informatie in het onderwijs

Het is een onderwerp wat voor een hele hoop mensen belangrijk zal worden in de toekomst, maar toch wordt er op school nauwelijks tot geen aandacht aan besteedt. We hebben het dan over een hypotheek. In deze tekst gaan we kijken waarom het zo belangrijk is dat juist dit onderwerp in het onderwijs meer aan bod moet komen. Wat is een hypotheek Een hypotheek, ook wel hypothecaire lening, is een lening om een huis te kunnen bekostigen. De meeste mensen hebben niet zomaar ineens het bedrag om een huis te kunnen kopen en worden daarom bijgestaan door een hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Hypotheek

Augmented reality in Jeugdjournaal-app

Augmented reality in Jeugdjournaal-app

De app van het NOS Jeugdjournaal is vernieuwd! Kinderen kunnen bij nieuwsartikelen door middel van augmented reality op een wereldbol zien waar het nieuws zich afspeelt. Bij de wereldbol vinden zij ook extra informatie en leuke weetjes over het land in kwestie. De wereldbol is te zien op de nieuwste versie van de Jeugdjournaal-app voor iPhone en iPad. “We gebruiken nieuwe technologie om kinderen op een speelse manier in aanraking te brengen met internationaal nieuws en sportgebeurtenissen”, aldus Tom van den Broek, head of product NOS Digitale Media. Hoe werkt dit in de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Jeugdjournaal

Hypotheek aanvragen met een studieschuld; waar moet je op letten?

Hypotheek aanvragen met een studieschuld; waar moet je op letten?

Je wilt graag een eerste woning kopen, er is alleen één klein puntje. Je hebt namelijk een nog lopende studieschuld. Hier los je nog iedere maand een bepaald bedrag voor af. Is het in deze situatie mogelijk om een hypotheek af te sluiten? Dat is waar antwoord op gegeven gaat worden in dit artikel. Dit artikel draait volledig om het aanvragen van een hypotheek in combinatie met een studieschuld. Interessant onderwerp? Dan adviseren wij je om vooral verder te lezen. Een eerste woning kopen met een lopende studieschuld Het is begrijpelijk dat je niet zeker bent over of het mogelijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studieschuld