1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

Vandaag maakt minister Van Engelshoven de MuziekMatch bekend. Ze stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio.
De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit bekend middels een videoboodschap voor onder anderen 500 kinderen in Doetinchem. De kinderen waren bijeengekomen voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Achterhoek.
De MuziekMatch wordt uitgevoerd door Méér Muziek in de Klas, met betrokkenheid van een onafhankelijke commissie.

Jantien Westerveld, directeur Méér Muziek in de Klas: “We kunnen alleen in de toenemende vraag van muziekonderwijs op basisscholen voorzien door regionaal samen te werken, met publieke én private partijen. Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal kan regio’s daarbij helpen, en de MuziekMatch is daar een unieke stimulans voor.”

MuziekMatch – uniek stimulans voor publiek-private samenwerkingen in de regio
De MuziekMatch voor het muziekonderwijs op basisscholen is gekoppeld aan het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal, van de stichting Méér Muziek in de Klas. Deze stichting zet zich in voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen van Nederland. De minister stelt met de Muziekmatch een miljoen euro beschikbaar. Samenwerkende partijen als gemeenten, provincies, bedrijven, fondsen, particulieren en serviceclubs kunnen aanspraak maken op de gelden als zij voldoen aan de voorwaarde dat zij een gelijk deel bijdragen aan duurzaam muziekonderwijs in hun regio, wat neerkomt op een derde inzet van gemeente en/of provincie, een derde van private partijen en voor een derde kan men aanspraak maken op de gelden van de MuziekMatch. De wensen en behoeften van de scholen zijn leidend én de besteding moet leiden tot duurzame verankering van muziekonderwijs op de scholen.

Meer Muziek in de Klas Lokaal
Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Als een samenwerking tot stand komt wordt dat vaak op feestelijke wijze gevierd, zoals vandaag in Doetinchem waar bijna 20 partijen in bijzijn van 500 kinderen tekenden voor muziekonderwijs op alle basisscholen in de Achterhoek. Zie voor meer info over de stichting en de MuziekMatch: www.meermuziekindeklas.nl

VorigePromotie van een open dag op school; zo pak je dat aan
VolgendeCAO onderhandelingen afgebroken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter