Tekort aan hulpouders in het basisonderwijs

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het leveren van hand-en-spandiensten, zoals het zijn van luizenmoeder/-vader, de begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes, de ondersteuning bij schoolfeesten en het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker geworden om ouders te motiveren om zitting te nemen in de Ouder- en Medezeggenschapsraad van de school.
Dat blijkt uit onderzoek dat in mei 2019 is uitgevoerd onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief.

Ouders minder te motiveren voor het verlenen van hand-en-spandiensten voor de school
Een ruime meerderheid van de leerkrachten laat weten dat hun school ouders vaak of regelmatig inzet voor de volgende activiteiten: als luizenmoeder/-vader (93%), begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes (84%), ondersteuning bij de organisatie van schoolfeesten (78%) en meefietsen naar buitenschoolse activiteiten (71%). Twee derde van de leerkrachten (66%) geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor dergelijke hand-en-spandiensten. Ruim de helft van de leerkrachten (54%) zegt dat er weleens activiteiten (projecten, schoolreisjes, e.d.) niet doorgaan, omdat er onvoldoende ouders bereid zijn om te ondersteunen. Eén op vijfentwintig leerkrachten (4%) geeft aan dat dergelijke activiteiten daardoor zelfs váák niet doorgaan.

Steeds moeilijker om ouders te interesseren zitting te nemen in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad
Ruim een kwart van de leerkrachten (28%) geeft aan dat het op hun school (zeer) moeilijk is om ouders te interesseren voor een plaats in de Ouderraad (OR). Ruim de helft van de leerkrachten (54%) geeft aan dat dit de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden. Voor de Medezeggenschapsraad (MR) zijn de cijfers nog ‘slechter’: bijna de helft van de leerkrachten (48%) geeft aan dat het (zeer) moeilijk is om ouders te interesseren zich beschikbaar te stellen voor de MR. Bijna de helft van de leerkrachten (46%) geeft aan dat dit de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden.

Wel een steeds sterkere focus van ouders op goede leerprestaties van hun kind(eren)
Van de ondervraagde leerkrachten geeft ruim de helft (54%) aan dat ouders zich de afgelopen vijf jaar intensiever zijn gaan bezighouden met de wijze waarop de leerkracht hun kind(eren) begeleidt naar goede leerprestaties. Volgens 52% van de leerkrachten houden ouders zich hier (zeer) intensief mee bezig, bijvoorbeeld door het aanvragen van tussentijdse gesprekken met de leerkracht, het stellen van kritische vragen aan de leerkracht en het per e-mail stellen van vragen aan de leerkracht. De meesten van deze groep leerkrachten (56%) vinden dit overigens positief. Een relatief kleine groep (11%) beoordeelt deze ‘bemoeienis’ als (zeer) negatief.

Driekwart van de leerkrachten (75%) vindt dat ouders zich naar de school steeds meer opstellen als ‘consument’ die recht heeft op bepaalde prestaties die de school levert.

VorigeKoffiebekers inkopen voor basisschool (lerarenkamer)
VolgendeOp schoolreis naar Londen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter