Buitenlandse studenten keren vaker terug na afstuderen

Nederlandse universiteiten leiden steeds meer studenten op voor banen in het buitenland. Van de buitenlandse studenten die in Nederland een masterdiploma halen, vertrekt 61 procent binnen een halfjaar uit Nederland. Dat is één van de bevindingen uit Studie & Werk 2019, het onderzoek naar de staat van de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden. De resultaten staan deze week in Elsevier Weekblad en op elsevierweekblad.nl/studiewerk.

Belangrijke bevindingen Studie & Werk 2019:
- Grotere kennisvlucht (brain drain) van buitenlandse academici uit Nederland
- Hbo’ers en academici versterken hun arbeidsmarktpositie: ze vinden sneller werk en verdienen meer dan afgelopen jaren
- Kans op een vast contract neemt weer toe onder hbo’ers
- Vier opleidingen bieden op korte en lange termijn de beste baankansen: fiscaal recht, fiscale economie, informatiekunde (universiteit) en informatica (hbo)

Vergelijk kansen op de arbeidsmarkt met 1.254 opleidingen op elsevierweekblad.nl/studiewerk

Kennisvlucht vanuit Nederland
Het aandeel buitenlandse (master)studenten aan Nederlandse universiteiten nam tussen 2001 en 2017 toe van 8 tot 28 procent. Van de buitenlandse studenten die in 2017 in Nederland hun masterdiploma haalden, vertrok 61 procent binnen een halfjaar na afstuderen uit Nederland. In 2001 gold dat voor 45 procent van de buitenlandse academici. Buitenlandse hbo’ers vinden juist vaker werk in Nederland.

Positie voor (vrijwel) alle afgestudeerden verbeterd
De krapte op de arbeidsmarkt heeft de positie van hbo’ers en academici van alle opleidingstypen versterkt: niet alleen medici en bèta’s, maar ook alfa’s en gamma’s vinden sneller werk en verdienen meer dan afgelopen jaren. Opmerkelijk is dat de kans op een vast contract toeneemt, vooral voor hbo’ers.

Marktwaarde van 1.254 opleidingen
De verschillen tussen opleidingen blijven groot, blijkt uit een vergelijking van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van 1.254 opleidingen. Succes op de arbeidsmarkt hangt samen met de gevolgde opleiding.

Diploma’s van de opleidingen fiscaal recht, fiscale economie en informatiekunde (universiteit) en hbo-informatica zijn het meeste waard op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden van deze opleidingen vinden naar verhouding snel werk, ze verdienen veel en hebben grote kans op een vast contract: niet alleen in de eerste anderhalf jaar na afstuderen, zelfs ook na tien jaar na het behalen van hun diploma. Op elsevierweekblad.nl/studiewerk staan rapporten over de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van 1.254 opleidingen in het hoger onderwijs.

Over Studie & Werk 2019
Het onderzoek Studie & Werk wordt sinds 1996 jaarlijks in opdracht van Elsevier Weekblad uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, een instituut gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Voor het onderzoek analyseerden de onderzoekers onder strikte privacyvoorwaarden gegevens van 1,6 miljoen hbo’ers en academici die sinds 2001 afstudeerden.

Elsevier Weekblad en SEO ontwikkelden een toetsingskader op basis van drie pijlers: aantal maanden tussen afstuderen en een eerste serieuze baan, hoogte van het salaris en de kans op een vast contract.

Studie & Werk wordt gebruikt door scholieren en studenten die een kansrijke (vervolg)opleiding willen kiezen, het helpt afgestudeerden bij het vinden van een baan en bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kunnen Studie & Werk raadplagen om na te gaan welke afgestudeerden al dan niet gewild zijn en welke arbeidsvoorwaarden gangbaar zijn.

VorigeHypotheek informatie in het onderwijs
VolgendeElektricien worden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter