Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Bekostiging

Onderwijs dossier Bekostiging

Het Docentenplein onderwijs dossier "Bekostiging" bevat:

"Bekostiging" in het onderwijsnieuws

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging....

→ Lees dit artikel


Verdeeldheid onder schoolleiders VO over wetsvoorstel bekostiging

Een derde van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) staat positief tegenover het wetsvoorstel om het bekostigingsmodel voor het VO te vereenvoudigen, iets meer dan een...

→ Lees dit artikel