Alle pabo’s in Nederland geven studenten weer structureel, kwalitatief muziekonderwijs

Vandaag maken Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OC&W bekend dat alle 42 pabo’s in Nederland hun studenten weer structureel muziekonderwijs geven. Uit onderzoek bleek dat slechts 11% van de groepsleerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelde om muziekonderwijs te geven op de basisschool. De onzekerheid ontstond doordat er te weinig aandacht aan muziek werd geschonken in de lesprogramma’s op de pabo’s en ook op stagescholen werd er onvoldoende aandacht aan geschonken.

Directeur Méér Muziek in de Klas Jantien Westerveld: “Vanaf het begin hebben we, samen met onze ambassadeurs, ingezet op verbetering en uitbreiding van het muziekonderwijs op de pabo’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft samen met ons, het ministerie van OC&W en vertegenwoordigers van de pabo’s, de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s ontworpen. Met 100% deelname bereiken we dat alle leerkrachten van de toekomst weer goed muziekonderwijs kunnen geven. Een essentiële stap in het bereiken van ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.’

Het Fonds voor Cultuurparticipatie voerde de regeling uit. Voorwaarden om in aanmerking te komen waren dat de pabo ging samenwerken met een conservatorium voor hun expertise, en met een school uit de eigen regio zodat de plannen optimaal kunnen worden afgestemd met het onderwijs. Het Fonds analyseerde 36 subsidieaanvragen van de pabo’s. Knelpunten die pabo’s aangaven waren het te beperkte aantal uren dat beschikbaar was voor het trainen van muzikale vaardigheden van de studenten, het gebrek aan continuïteit van het muziekaanbod gedurende alle opleidingsjaren. Ook bleek het moeilijk te differentiëren in het niveau van de studenten, waardoor het lesaanbod soms te moeilijk en soms te makkelijk was.

Dankzij de subsidieregeling kunnen pabo’s het aantal uren muziekonderwijs uitbreiden, minors muziekonderwijs ontwikkelen en afspraken maken met scholen over muziekonderwijs tijdens stages, zodat studenten de muzieklessen ook in de praktijk kunnen testen. Verder zet men in op het vergroten van de deskundigheid van docenten en stagebegeleiders, wordt er nauwer samengewerkt met conservatoria en worden nieuwe vormen van muziektechnologie ingezet.
Ook Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, zette zich in voor de verbetering voor het muziekonderwijs op de pabo’s. Ze bezocht verschillende vestigingen (Den Bosch, Rotterdam, Leiden) om tijdens werksessies met betrokkenen te praten over verbeteringen. Net als ambassadeur Ilse DeLange die in 2017 de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bezocht.

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving. Kijk voor meer informatie op www.meermuziekindeklas.nl.

VorigeOp schoolreis naar Londen
VolgendeMeer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter