Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws Docentenplein

Bedrag prestatiebox voor laatste 7 maanden 2012-2013 bekend

Bedrag prestatiebox voor laatste 7 maanden 2012-2013 bekend

6 maart 2013. Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 2015 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook geld via de zogenoemde prestatiebox. Schoolbesturen kunnen dit bedrag naar eigen inzicht inzetten voor bijv. taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Doel is de prestaties over de hele linie, van leerlingen tot schoolbestuurders, te verhogen. Naast lumpsum Het extra geld voor scholing schoolleiders waarover onlangs CAO afspraken zijn...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Van teleportatie tot waarzeggen via Twitter

Van teleportatie tot waarzeggen via Twitter

Voor mij was het nieuws, maar teleportatie is tegenwoordig een reële mogelijkheid! Want dankzij innovatief onderzoek binnen het veld van de kwantummechanica zijn wetenschappers er in geslaagd om een heel klein deeltje, een foton, gelijktijdig op twee plekken te laten bestaan en diens eigenschappen over te brengen naar een andere locatie, zonder te reizen. Einstein is het er niet mee eens, maar Leo Kouwenhoven vertelt in zijn openingssessie van het SURF Research & Innovation Event in min of meer begrijpelijke taal hoe het zit. Ict maakt het mogelijk Wetenschappelijk onderzoek in de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Overal leren – bekijk de presentaties van de Masterclass

Overal leren – bekijk de presentaties van de Masterclass

Leerlingen en studenten hebben te maken met systemen van de school, zoals de elo, omdat het moet. Logisch, want de school moet voldoen aan eisen voor accreditatie, heeft bewaarplicht, enz. We noemen dit formele leeromgevingen. Als leerlingen onderling communiceren zullen ze eerder gebruik maken van een Facebook-, of een What’s-app-groep. Ook als het gaat om opdrachten voor de school of vragen over huiswerk. Ook hier vindt leren plaats, maar in wat je een informele leeromgeving kunt noemen. Nu vragen verschillende activiteiten om verschillende middelen. Wil je iemand direct...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Geen perfecte cito score in 2013

Geen perfecte cito score in 2013

De Cito-toets is in februari door geen enkele basisschoolleerling foutloos gemaakt. Twee jongens presteerden het beste. Van de 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en wiskunde hadden zij er allebei slechts één fout. Dat is woensdag bekendgemaakt. Dit schooljaar deden 165.000 leerlingen mee aan de Cito-toets, die meet wat een kind in 8 jaar basisonderwijs heeft geleerd. Ook geeft de toets inzicht in leertempo, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Net als in voorgaande schooljaren behaalden jongens iets hogere scores dan meisjes. Het verschil is in vergelijking...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Cito

Het Onderwijscafe: Pesten aanpakken

Het Onderwijscafe: Pesten aanpakken

5 maart 2013 Debat onder leiding van Boris van der Ham Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. De meeste scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan het pestprotocol. En een grote meerderheid registreert de veiligheidsincidenten die zich op school voordoen, om zo beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en die waar nodig te verbeteren. Er zijn verschillende methoden die scholen gebruiken om...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Onderwijscafe