Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

PO-Raad: 'Tablets in klas is interessante ontwikkeling'

PO-Raad: 'Tablets in klas is interessante ontwikkeling'

De PO-Raad volgt de ontwikkeling van zogenoemde iPad-scholen met grote belangstelling. Ze vindt het belangrijk dat scholen zoveel mogelijk gebruik maken van ICT. Onderwijs moet immers in ontwikkeling blijven en zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. ICT draagt daaraan bij. Dat zegt de PO-Raad in reactie op de opening van zeven Steve Jobsscholen (of iPadscholen) deze week in het land. Op deze scholen werken leerlingen vooral met een tablet in plaats van met boeken. Leraren geven amper klassikale lessen maar coachen leerlingen vooral. De lesstof kan zo zoveel mogelijk...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

Dekker: ruimte voor Jobsscholen

Dekker: ruimte voor Jobsscholen

Staatssecretaris Dekker bekijkt of de Steve Jobsscholen bij wijze van experiment vrijstelling kunnen krijgen van de eisen voor de minimale onderwijstijd. Dat schrijft hij op Kamervragen van de SP. Steve Jobsscholen zijn basisscholen waar leerlingen onder leiding van een coach werken op tablets. Er zijn geen klaslokalen, maar een soort flexplekken en er zijn geen boeken nodig. Kinderen kunnen ook thuis werken. Zeven scholen beginnen dit schooljaar of zijn al begonnen met het nieuwe systeem en later dit jaar volgen er nog vier. Innovatie Dekker schrijft aan de Kamer dat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

Inspectie: 'Kwaliteit van VVE moet beter'

Inspectie: 'Kwaliteit van VVE moet beter'

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) laat te wensen over. Zowel het gemeentelijk beleid, als de uitvoering van VVE op peuterspeelzalen, in kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool kunnen worden verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De PO-Raad is hierover bezorgd en vindt dat alle betrokken partijen beter moeten samenwerken om de kwaliteit op peil te brengen. Alleen dan kan het maximale worden gedaan om achterstanden te voorkomen. Onvoldoende bereik doelgroeppeuters De Inspectie onderzocht 5300 VVE-locaties...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Rechtbank buigt zich over openbaar maken Citoscores

Rechtbank buigt zich over openbaar maken Citoscores

De rechtbank in Utrecht buigt zich woensdag over de vraag of scores van leerlingen die de Citotoets hebben afgelegd openbaar mogen worden gemaakt. Een aantal Nederlandse scholen heeft hierover een kort geding aangespannen tegen staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD), die de gegevens wil vrijgeven. De cijfers waren begin dit jaar opgevraagd door RTL Nieuws via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De staatssecretaris had geen bezwaar tegen het vrijgeven van de Citoscores, maar een ‘substantieel aantal scholen’ denkt hier anders over. De voorzieningenrechter gaat nu...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO

Nauw toezicht op iPad-scholen

Nauw toezicht op iPad-scholen

De Onderwijsinspectie gaat de ontwikkeling van de ’iPad-scholen’, die morgen officieel van start gaan, nauwlettend in de gaten houden. Kinderen van de basisscholen waar het concept wordt ingevoerd, zijn niet verplicht om overdag naar school te komen en dat is in strijd met de Leerplichtwet, zo stelt de inspectie. Op basisschool De Driemaster in Sneek starten morgen 125 leerlingen met de nieuwe onderwijsaanpak. De naam wordt dan gewijzigd in Master Steve JobsSchool, de grondlegger van computergigant Apple. Naar verwachting zullen in Friesland journalisten en cameraploegen uit de hele wereld...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school