Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws Docentenplein

Maak Duits verplicht op scholen

Maak Duits verplicht op scholen

Leden van de Tweede Kamer zijn vandaag in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over meer en beter Duits op scholen, Bernard Wientjes ging hierbij in op het grote belang van Duitsland voor Nederland en onderstreepte de immense waarde voor het Nederlandse bedrijfsleven van goede kennis van het Duits. Hij maakt zich zorgen over de positie van het vak Duits in het voortgezet onderwijs; wat hem betreft zou het vak Duits wel weer verplicht gesteld mogen worden op scholen. De Actiegroep organiseerde deze ontmoeting als aftrap van de Dag van de Duitse Taal op 18 april 2013....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Duits

Selectie voor leraren moet

Selectie voor leraren moet

Zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs moet het opleidingsniveau van leraren worden verhoogd. Ingangsselectie bij de lerarenopleiding is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Dat zegt de Utrechtse hoogleraar Onderwijskunde Theo Wubbels. Onderwijsstelsels die het goed doen worden onder meer gekarakteriseerd door veel autonomie voor scholen en hun leraren. Vanuit dat oogpunt is het goed te begrijpen dat er in Nederland om meer autonomie voor leraren wordt gevraagd en minder regelzucht vanuit de onderwijsmanagers en Den Haag. Zet dus niet in op landelijke leerlingvolgsystemen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Ouders in actie tegen lotingssysteem scholen

Ouders in actie tegen lotingssysteem scholen

UTRECHT - Ouders van kinderen uit groep 8 in de stad Utrecht komen in actie tegen het jaarlijkse lotingssysteem voor de middelbare school. Ieder jaar worden kinderen teleurgesteld omdat ze niet naar de school van hun keuze mogen. Komend schooljaar zijn ruim 50 kinderen uitgeloot voor de Utrechtse gymnasia, zegt Mathilde Reintjes. Ook haar dochter kan volgend jaar niet op een Utrechts gymnasium terecht. Reintjes wil dat scholen en de gemeente beter samenwerken om loten te voorkomen. Het Anna van Rijn College in Nieuwegein wil extra gymnasiumgroepen starten, maar veel Utrechtse...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | Utrecht

Zwolse scholen zoeken samenwerking in China

Zwolse scholen zoeken samenwerking in China

Zwolle - Caren Japenga, rector van het Gymnasium Celeanum en René Leber, locatiedirecteur van de Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle, gaan een week naar China voor schoolbezoeken en een conferentie in de stad Tianjin. Zij zullen Chinese rectoren ontmoeten om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor relaties en samenwerking met Chinese scholen. Het bezoek aan China vindt plaats in het kader van ‘Internationalisering in het onderwijs’ en sluit daarmee aan bij de doelstelling van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, het bestuur waartoe beide VO scholen behoren, en dat leerlingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws | China

Primair onderwijs bereid tot professionalisering bestuur en toezicht

Primair onderwijs bereid tot professionalisering bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft de noodzaak van verdere professionalisering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Daarover hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 20 april hun plan 'Versterking bestuurskracht onderwijs' naar de Tweede Kamer gestuurd. De schoolbesturen in het primair onderwijs nemen het onderwerp Goed bestuur zeer serieus, zoals ze hebben laten zien met het ontwikkelen en implementeren van de Code Goed Bestuur PO. Het ontwikkelen van een code komt voort uit de wet...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad