De Rotterdamse school Ibn Ghaldoun verliest haar bekostiging en gaat definitief dicht. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Dekker baseert zijn conclusie op een uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van de examenfraude op de school.

"De problemen beslaan zoveel terreinen en zijn in hun onderlinge samenhang zo groot, dat het binnen een beperkte periode van twee jaar feitelijk onmogelijk is om tot een voldoende en duurzame kwaliteitsverbetering te komen", schrijft de inspectie.

De neerwaartse spiraal kan volgens de inspectie alleen doorbroken worden door met 'een schone lei' te beginnen voor wat betreft de financiën, huisvesting en personeel dat zich aan de afspraken houdt. Verder moet er meer tijd genomen worden voor verbetertrajecten en 'een bredere bestuurlijke context'.

Geen toekomst

Dekker ziet op basis van de conclusies 'geen toekomst voor de school'. Ook het bestuur van de school zelf zou richting Dekker hebben aangegeven dat zij niet op korte termijn goed onderwijs kunnen garanderen.

Bestuursvoorzitter van de school, Ayhan Tonca, laat echter weten door te willen met Ibn Ghaldoun. "Wij gaan er alles aan doen om de school niet te laten sluiten. Dat onze leerlingen les blijven krijgen, is het belangrijkste."

Op welke manier de school een doorstart zal maken weet hij niet, maar in ieder geval voor het moment dat het ministerie de geldkraan dichtdraait op 1 november.

Fraude

In mei kwam een grootschalige examenfraude op de school aan het licht. Het gevolg was dat de scholieren op de school bij diverse vakken opnieuw examen moesten doen. In totaal bleken 27 examens gestolen.

De inspectie concludeert dinsdag dat het bestuur afgelopen jaren wel werk heeft gemaakt van kwaliteitsverbetering, maar dat de 'ernstige reputatieschade' van de examenfraude de school op een 'vrijwel niet in te halen achterstand heeft gezet'.

Taalvaardigheid

Verder blijft de kwaliteit van het onderwijs kwetsbaar en laat de taalvaardigheid van de leraren te wensen over. Ook stelt de inspectie gevoelens van onveiligheid op de school vast en is de financiële situatie zorgwekkend.

De inspectie zegt verder signalen te hebben gekregen dat een aantal docenten positieve ontwikkelingen op de school zou tegenwerken.

De huisvesting zou in een dusdanig slechte staat zijn dat de kosten hiervan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie wijst in dat opzicht ook naar de gemeente Rotterdam als medeverantwoordelijke.

Onvermijdelijk

In de Kamer is brede steun voor het besluit van de staatssecretaris. Wel zetten CDA, PVV en ChristenUnie vraagtekens bij de timing aangezien het schooljaar net is begonnen.

Volgens VVD-Kamerlid Karin Straus was de conclusie van Dekker onvermijdelijk. "De enige islamitische school in het voortgezet onderwijs heeft het verziekt. Laat dit een waarschuwing zijn voor alle andere scholen die een loopje nemen met de kwaliteit en hele generaties op achterstand zetten."

Tanja Jadnanansing is het eens met het besluit, maar wil wel opheldering van Dekker hoe het zo ver heeft kunnen komen. "Ook hoor ik graag van hem hoe hij er voor wil zorgen dat een dergelijke situatie nooit meer voor zal komen."

Michel Rog (CDA): "Vrijheid van onderwijs mag nooit een legitimatie zijn voor slecht onderwijs." Wel had hij liever gezien dat het besluit voor het begin van het schooljaar was genomen.

PVV-Kamerlid Harm Beertema wil dat de staatssecretaris 1,4 miljoen euro terughaalt bij het bestuur van Ibn Ghaldoun.

Vervolging

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in augustus bekend dat zeker 42 scholieren zullen worden vervolgd voor het stelen en verspreiden van in totaal 27 eindexamens. Elf van hen voor het daadwerkelijk ontvreemden van de documenten.

Acht van de verdachten die eerder een diploma kregen hebben hun papiertje weer moeten inleveren. Afgelopen weken zijn tientallen scholieren verhoord binnen en buiten Rotterdam. Onder de betrokkenen zitten onder andere twee kinderen van een docent.

Al direct na het aan het licht komen van de fraude gingen in Den Haag stemmen op om de school te sluiten.

De gemeente Rotterdam heeft aangegeven de verantwoordelijkheid te nemen de scholieren van Ibn Ghaldoun elders op te vangen. Onderwijswethouder Hugo de Jonge is hoopvol over een nieuwe start van de middelbare school Ibn Ghaldoun.

VorigeAdvies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens
VolgendeLeerlingen met Engelse les vanaf kleuterklas spreken deze taal beter
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter