Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws Docentenplein

Ernstig tekort docenten Nederlands en wiskunde

Ernstig tekort docenten Nederlands en wiskunde

De komende jaren kampt ons land met een groot tekort aan leraren wiskunde en Nederlands. Dat meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) donderdag op basis van cijfers van kennisinstituut Voion. Gymleraren en ckv-docenten zijn er juist in overvloed. Over het algemeen zal tot 2015 het aanbod van leraren iets groter zijn dan de vraag ernaar, berekende Voion. Maar per schoolvak kunnen vraag en aanbod behoorlijk verschillen. Vooral leraren wiskunde zullen lastig te vinden zijn, met 325 vacatures en slechts 146 werkzoekenden per jaar. Bij het vak Nederlands wordt een jaarlijks tekort van 125...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws

Horizon Report: de impact van technologie in de komende 5 jaar

Horizon Report: de impact van technologie in de komende 5 jaar

Begin deze maand heeft NMC het jaarlijks terugkerende ‘Horizon Report’ uitgebracht voor het hoger onderwijs. In het rapport worden opkomende technologische ontwikkelingen in ‘Higher Education’ geidentificeerd en beschreven. Dit jaar worden 6 relevante trends beschreven: online cursussen, tablets, games en gamification, learning analytics, 3D printen en tot slot ‘wearable technology’. De trends worden opgedeeld in 3 categorieën, afhankelijk van de tijd waarbinnen brede toepassing wordt verwacht in het onderwijs: binnen een jaar, over 2 tot 3 jaar of over 4 tot 5 jaar.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsict en onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

28 februari 2013. Het is te onduidelijk aan welke kwaliteitskenmerken het passend onderwijs moet voldoen en wat de inhoudelijke doelen zijn die ermee moeten worden bereikt. Dat schrijft een commissie van deskundigen die het invoeringsprogramma passend onderwijs heeft geanalyseerd. De PO- Raad is het eens met die bevindingen. In de Voortgangsrapportage Passend Onderwijs waarin de conclusies zijn opgenomen, laat de commissie zich kritisch uit over dat programma dat volgens haar voorbij gaat aan de behoefte van samenwerkingsverbanden inhoudelijk over het passend onderwijs te praten. Het programma...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013. Schoolleiders van basisscholen krijgen vanaf 2013 jaarlijks minstens 2000 euro extra om zich bij te scholen. Dat maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag bekend. Er komt daarmee 29,5 miljoen euro per jaar beschikbaar om schoolleiders verder te professionaliseren. Dat is volgens de staatssecretaris nodig omdat zij ‘cruciaal’ zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op een school. ,,Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen inspireren.’ aldus...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

Jonge docenten vaker werkloos

Jonge docenten vaker werkloos

25 februari 2013. Beginnend docenten komen moeilijk aan een baan. En de banen die ze vinden zijn door de krimp, bezuinigingen en sanering steeds vaker tijdelijk van karakter. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de Algemene Onderwijsbond. De Telegraaf kopt vandaag dat ‘Jonge docenten vaker werkloos’ zijn. In het artikel reageert een woordvoerder van de PO-Raad. ,,Het structureel in dienst nemen vormt een risico. Dat raakt vooral de pabo-verlaters’’, zegt hij. ,,Je...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: Docentenplein | Nieuws