Ze zijn eruit. Er gaat een half miljard euro extra naar het onderwijs en er is 100 miljoen meer uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. De school heeft niets te maken met de kinderopvangtoeslag, maar als diezelfde school een integraal kindcentrum is, ligt dat wel anders.

Mieke Verhage is directeur van integraal kindcentrum (IKC) De Klaroen; Eigen en Wijzer in Maarssen. In het schoolgebouw worden kinderen van 2 tot en met 12, 13 jaar oud opgevangen.

Talentontwikkeling
“We zorgen voor een doorgaande lijn waarbij we de ontwikkeling van de kinderen van kleins af aan al volgen”, vertelt Verhage. “Wat wij willen is optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen en talentontwikkeling van alle kinderen.” Daarvoor werken opvang en onderwijs in De Klaroen samen.

Medewerkers uitwisselen
Het werkt zo: de leerkrachten van De Klaroen en medewerkers van buitenschoolse opvang (bso) Eigen&Wijzer worden uitgewisseld. Onder schooltijd krijgen de kinderen een uur ‘talentles’ van bijvoorbeeld een dramadocent van Eigen en Wijzer. Die tijd gebruikt de groepsleerkracht om lessen voor te bereiden.

Na schooltijd is er een activiteitenaanbod waarvan alle kinderen gebruik kunnen maken, of ze nou op de bso zitten, of niet. Dan geeft die groepsleerkracht kookles, of huiswerkbegeleiding. Verhage: “Zo kun je als kind altijd rekenen op een inspirerende leerkracht of pedagogisch medewerker.”

Aanbod voor elk kind
“Het is goed dat er geld naar de kinderopvang gaat”, vindt Verhage: “Het is goed voor de arbeidsparticipatie en belangrijk dat er professionele opvang blijft bestaan. Deze financiële meevaller geeft echter niet direct een impuls aan de opkomst van het IKC waarmee je alle kinderen bereikt.”

Naschoolse activiteiten zijn wat anders dan een structurele opvang. “Er is niet iedere dag een naschools aanbod. Wel vinden we het belangrijk dat niet alleen kinderen van de bso dat aanbod krijgen, maar élk kind kan ontdekken waar zijn talenten liggen.” Daarin voorziet de kinderopvangtoeslag natuurlijk niet.

Kostenneutraal
Wat het de school kost? Niks. “We maken gebruik van twee combinatiefunctionarissen die gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de gemeente Stichtse Vecht. En voor de rest halen we het uit de uitwisseling van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Dit is kostenneutraal.”

Maar het maakt wel uit wat er met de kinderopvangtoeslag gebeurt. Wordt de opvang minder bekostigd, dat nemen minder kinderen opvang af en zijn er dus minder pedagogisch medewerkers om ‘uit te ruilen’.

Professionele opvang
“De school heeft niets te maken met de kinderopvangtoeslag, het IKC wel. De medewerkers die talentlessen geven moeten na schooltijd wel een baan hebben. Daar komt bij dat ik het goed vind dat kinderen professioneel opgevangen worden als daar behoefte aan is.”

IKC De Klaroen; Eigen en Wijzer is op 14 maart vorig jaar begonnen. “Midden in de crisis, ja. Je kunt denken dat dat een nadeel is. Maar de vakleerkrachten die door die crisis dreigden te verdwijnen, hebben we nu op een heel creatieve manier terug.”

VorigeEffect dalende pensioenpremies op werkgeverslasten nog onduidelijk
VolgendeSteun International School Almere aan zijden draadje
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter