Leraren en onderwijsorganisaties hebben kritiek op het kabinet. Ze vinden dat de regering de cito-resultaten van leerlingen veel te belangrijk maakt. "Onderwijs is meer dan cito-scores", zegt de PO-raad, de sectororganisatie van de basisscholen. "Het is een onhaalbare streefscore. Als je deze ambitie ziet als een afspiegeling van de kwaliteit van het onderwijs is dit een te mager gegeven."

Het kabinet wil met beter onderwijs de gemiddelde citotoets-score verhogen. In 2015 moet de gemiddelde score 537 zijn. Toetsenmaker Cito denkt dat een dergelijke ambitie niet haalbaar is: "Al zo'n tien jaar schommelt de gemiddelde citoscore rond de 535. Als er verschil is, is dat niet meer dan tienden van procenten."Dit jaar was de gemiddelde score 535,1. Het jaar daarvoor 535,5.
Afrekenen

Cito vindt het sowieso een slecht plan om een streefcijfer te gebruiken. "De toets is niet bedoeld om leerlingen af te rekenen of als uitgangspunt te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs."
Leraren

Ook leraren uit het netwerk NOS Net zijn niet positief. Bob Nederpel, werkzaam op een basisschool, vindt dat scholen niet op hun score moeten worden afgerekend: "De leerlingen die in 2015 groep 8 zitten zijn niet dezelfde als in 2013. Ik vind dat dit niet vergeleken mag worden."

Leerkracht Erica de Jonge noemt de verhoging naar een score van 537 een utopie. "Als de gemiddelde scores ieder jaar omhoog moeten, komt het erop neer dat over vijf jaar iedereen naar het vwo gaat. Dat is natuurlijk niet haalbaar, aangezien het hoogste niveau vmbo passend is voor kinderen met een gemiddelde score."

VorigeKabinet wil onbevoegde leraren uit de klas bannen
VolgendeMeer salaris en banen voor onderwijspersoneel
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter