Door het inhouden van de prijsbijstelling bezuinigt het kabinet 250 miljoen euro op onderwijs. Dat staat in de Macro Economische Verkenning 2014 die het Centraal Planbureau openbaar heeft gemaakt. Een meevaller van 250 miljoen wordt volgens het CPB ingezet voor ‘een investering in onderwijs van hetzelfde bedrag.’ Per saldo blijft zo een min van 250 miljoen over.

Met het inhouden van de prijsbijstelling worden de gestegen kosten van scholen niet gecompenseerd. Het schrappen van de prijsbijstelling in het onderwijs betekent dat schoolbesturen vanaf 2013 moeten snijden in hun kosten, samen voor 250 miljoen euro. Hoe de bezuiniging voor 2014 uitpakt per onderwijssector wordt pas morgen met Prinsjesdag openbaar. De bezuiniging maakt wel duidelijk dat onderwijs niet wordt ontzien in het bezuinigingspakket.

Meevaller
Vanwege een meevaller houdt het kabinet de komende jaren 250 miljoen euro over. Vermoedelijk is dat het gevolg van lagere leerlingenaantallen dan in de begroting werd verwacht in het basis- en speciaal onderwijs. Volgens het CPB zal deze meevaller niet de prijsbijstelling compenseren maar worden ‘ingezet voor een investering in onderwijs ter hoogte van hetzelfde bedrag.’

Het is nog niet bekend of deze investeringen onderdeel zijn van de afspraken in het Onderwijsakkoord, waarin mogelijk een lichte verzachting van de nullijn is opgenomen. Die nullijn noemt het CPB in de stukken een bezuiniging die hooguit tijdelijk effect heeft, omdat er altijd een inhaalslag moet plaatsvinden met de lonen in de marktsector. Wel zegt het CPB dat men die onvermijdelijke inhaalslag niet voor 2017 verwacht.

Per saldo bezuinigt het kabinet op onderwijs zo 250 miljoen euro. Hoewel dat stevig aantikt bij scholen, zal het niet zo veel effect hebben op de onderwijsuitgaven afgemeten aan de welvaart. Volgens het CPB geeft Nederland in 2012, 2013 en 2014 in totaal 5,4 procent van het binnenlands product uit aan onderwijs.

In 2017 gaat het kabinet 200 miljoen extra uitgeven aan onderwijs. Dit geld wordt aangewend voor asielzoekers en kinderen met een leerachterstand. Ook worden studenten aan het MBO met minder kapitaalkrachtige ouders extra bijgestaan. Hierdoor stijgen de subsidies voor energie minder sterk, zie ook: http://www.goedkoopste-energieleverancier.net. Hoewel Nederland achterloopt op de doelstellingen van het klimaatakkoord komt er maar 41 miljoen euro extra vrij aan subsidie om de verduurzaming van huizen en bedrijven te bespoedigen.

VorigeBetalen voor schoolboeken onwettig
VolgendeAOb zet Onderwijsakkoord op internet
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter