Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier VO-Raad

Onderwijs dossier VO-Raad

Het Docentenplein onderwijs dossier "VO-Raad" bevat:

"VO-Raad" in het onderwijsnieuws

Gebrek aan regie en vele ict-aanpassingen veroorzaakten de problemen begin dit schooljaar

De leveranciers in de (digitale) leermiddelenketen waren mede door een gebrek aan regie onvoldoende in staat om de problemen aan het begin van dit schooljaar snel op te lossen.Daarnaast waren de gelijktijdige aanpassingen...

→ Lees dit artikel


Subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie vmbo, vso en pro

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen dit jaar (alsook in 2019 en 2020) subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds...

→ Lees dit artikel


Wat verandert er voor het VO in 2018?

Op 1 januari werd een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving van kracht. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Ook zijn er andere belangrijke ontwikkelingen...

→ Lees dit artikel


Laatste 50 subsidies beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen, kunnen subsidie aan vragen. Er zijn tot en met 29 december 2017 nog 50 subsidies beschikbaar. Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50% van de kosten voor...

→ Lees dit artikel


Vernieuwing onderwijs stagneert door begroting OCW

Het achterwege blijven van de noodzakelijke financiële middelen bij de ambities in het regeerakkoord stagneren het proces op weg naar meer eigentijds onderwijs. Daarnaast is de voorziene 'doelmatigheidskorting'...

→ Lees dit artikel


ABP maakt pensioenpremie voor 2018 bekend

De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar met 1,8%-punt. De premie stijgt in lijn met de prognoses van 21,1% in 2017 naar 22,9% in 2018. Het ABP-bestuur heeft besloten om het premiepercentage...

→ Lees dit artikel


Gering verschil in beloning leraren in vergelijking met markt

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een iets lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor...

→ Lees dit artikel


Meerderheid scholen wil cultuuronderwijs versterken

De meerderheid van de scholen wil hun cultuuronderwijs de komende jaren versterken. Met name door leerlijnen te ontwikkelen of uit te bouwen, door vakoverstijgend te gaan werken, door de samenwerking met de culturele...

→ Lees dit artikel


VO-raad vraagt aan kabinet investering in ontwikkeltijd

De VO-raad heeft de Tweede Kamer in een brief met klem opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op een eerste stap tot verminderen van de lestijd voor leraren ten behoeve van meer ontwikkeltijd. 1...

→ Lees dit artikel


Steeds minder Nederlandse scholen in buitenland

Er zijn na het stopzetten van de subsidie voor Nederlandse scholen in het buitenland 35 scholen gesloten. Er zijn daarvoor relatief weinig nieuwe scholen bijgekomen. Dat staat in het onderzoeksrapport van Inspectie...

→ Lees dit artikel


Aanleverdata schoolexamencijfers eerder vanaf het schooljaar 2017/2018

Tot nog toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het CE hun schoolexamencijfers aan bij BRON. Met ingang van het examenjaar 2017-2018 moeten de schoolexamencijfers uiterlijk tien werkdagen...

→ Lees dit artikel


Veel problemen op scholen met digitaal lesmateriaal

Veel scholen ondervinden problemen bij het gebruik van digitaal lesmateriaal. Verschillende leerlingen en soms ook docenten, kunnen niet bij het lesmateriaal. De VO-raad is in gesprek met de leveranciers om te zorgen...

→ Lees dit artikel


Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Leerlingen die wegens psychische of lichamelijke redenen (tijdelijk) helemaal of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen voortaan een deel van het onderwijs buiten de school volgen. In zeer uitzonderlijke situaties...

→ Lees dit artikel


Onderzoek BON geeft onjuist beeld van de werkelijkheid

De stelling van BON (Beter Onderwijs Nederland) dat scholen beknibbelen op docenten is compleet onjuist en gebaseerd op een achterhaalde werkelijkheid. In een onderzoek dat BON eerder presenteerde verbindt zij het...

→ Lees dit artikel


Hoe voorkomt u verspreiding van ongewenste beelden?

De VO-raad en Kennisnet hebben een leidraad online gezet die scholen kunnen gebruiken om digitale verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken. Scholen worden steeds meer geconfronteerd...

→ Lees dit artikel


Zwakke scholen voortgezet onderwijs zeldzaam

In december 2013 staan 8 scholen met in totaal 8 afdelingen als ‘zeer zwak’ bekend bij het project Leren Verbeteren, het project van de VO-raad en de AOC Raad dat (zeer) zwakke scholen begeleidt. Dit aantal...

→ Lees dit artikel


VO-raad wil snel tablets en smartphones in de les

De VO-raad wil dat er haast wordt gemaakt met het gebruiken van tablets en smartphones in het voortgezet onderwijs. Dat laat Paul Rosenmöller, de nieuwe voorzitter van de VO-raad, weten in een interview...

→ Lees dit artikel


Onderwijsbonden en werkgevers weer om tafel

Onderwijsvakbonden en werkgevers in het onderwijs hebben de cao-onderhandelingen weer hervat. Dat hebben de VO-raad die de werkgevers vertegenwoordigt en vakbond CNV Onderwijs donderdag gemeld. De...

→ Lees dit artikel


Test met zomerscholen groot succes

De VO-raad is tevreden met het experiment van de zogenoemde zomerscholen. Van de leerlingen die de voorbije periode deelnamen aan de proef, gaat 85 procent alsnog over naar het volgende leerjaar, zo meldt de koepelorganisatie...

→ Lees dit artikel


VO-raad waarschuwt voor krimpend leerlingental middelbare scholen

Een gemiddelde middelbare school in Nederland heeft over 20 jaar zo'n 7 procent minder leerlingen dan nu. Dat blijkt uit gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De VO-raad wil dat in het beleid meer rekening...

→ Lees dit artikel