De VO-raad krijgt vragen over de mogelijke wijzigingen die zijn aangekondigd rond CKV en de invoering van wiskunde C voor het havo-profiel C&M. Het ministerie heeft laten weten dat er binnen enkele weken een brief over het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.

In september 2012 maakte de toenmalige minister Van Bijsterveldt haar voornemens bekend over het wetsvoorstel voor wijzigingen in de bovenbouw van havo en vwo. Het wetsvoorstel is bedoeld om scholen meer ruimte te bieden in het curriculum bovenbouw havo en vwo, zodat zij meer aandacht kunnen besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

Het voorstel is een vervolg op de profielendiscussie. Uitkomst daarvan was dat vermindering van de profielen, zoals in het vorige regeerakkoord stond opgenomen, niet de aangewezen weg is om deze ruimte te creeren.

Het wetsvoorstel beoogt:

• het vak ANW in het vrije deel te plaatsen (invoering vanaf augustus 2014)
• CKV als verplicht examenvak af te schaffen (invoering vanaf augustus 2014)
• wiskunde C in te voeren voor het havo-profiel C&M (invoering vanaf augustus 2015)

Uit de internetconsultatie die op het wetsvoorstel volgde blijkt dat er zeer veel kritische reacties uit het veld zijn gekomen. Met name de maatregel rond CKV en de invoering van wiskunde C voor het havo-profiel C&M roepen veel weerstand op.

Inmiddels komen er bij de VO-raad vragen binnen over de mogelijke wijzigingen, met name omdat scholen nu reeds maatregelen zouden moeten nemen als die in 2014 ingaan.

Het ministerie heeft de VO-raad laten weten dat er binnen enkele weken een brief over het wetsvoorstel en de uitkomsten van de internetconsultatie naar de Tweede Kamer gaat. De VO-raad hecht aan bestuurlijke beleidsruimte voor schooleigen keuzes en wil goed blijven luisteren naar de reacties uit het veld. Na ontvangst van de brief zal het bestuur een reactie voorbereiden.

VorigeLAKS ontvangt honderdduizendste examenklacht
VolgendeVmbo'ers gaan vooruit in lezen en schrijven, maar het kan nog beter
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter