28-02-2013. De VO-raad en CNV Onderwijs gaan deze zomer in een pilot onderzoeken of zomerscholen kunnen bijdragen aan het omlaag brengen van het aantal zittenblijvers in het VO.

De pilot wordt momenteel voorbereid. Scholen die interesse hebben om hieraan deel te nemen, worden van harte uitgenodigd dit alvast door te geven of meer informatie aan te vragen.
Terugdringen aantal zittenblijvers

Uit onderzoek blijkt dat het percentage zittenblijvers in Nederland relatief hoog is: jaarlijks doet zo’n 5% van de VO-leerlingen het jaar over. Dit percentage neemt de laatste jaren verder toe. Vooral in het 4e leerjaar van het havo blijven veel leerlingen zitten: ruim 14% van de leerlingen doet dit leerjaar over. Zittenblijven is voor veel leerlingen demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan.

Het opzetten van zomerscholen wordt gezien als één van de mogelijke maatregelen om het aantal zittenblijvers terug te dringen. Op een zomerschool volgen leerlingen in de zomervakantie - voor de start van het nieuwe schooljaar – gedurende enkele weken een intensief programma om zich de vereiste leerstof eigen te maken voor de vakken waarop ze onvoldoende presteerden. De gedachte hierachter is dat leerlingen die op slechts een beperkt aantal vakken onderpresteerden, zo alsnog over kunnen gaan naar het volgende leerjaar en geen volledig schooljaar hoeven over te doen. Uiteindelijk beslist de school of een leerling die deelneemt aan de zomerschool wordt toegelaten tot het volgende leerjaar.
Pilot

15 scholen kunnen deze zomer in een pilot ervaring opdoen met een zomerschool en zomerprogramma voor hun leerlingen. Dit programma wordt in principe door een extern instituut verzorgd, maar op verzoek kan het ook op de eigen school en/of door eigen (ingehuurde) docenten worden gegeven.

De pilot is een initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Deelname brengt voor de school geen extra kosten met zich mee.

De ervaringen met en effecten van de zomerscholen worden nauwgezet gemonitord. Onderzocht wordt of de zomerprogramma’s daadwerkelijk helpen het aantal zittenblijvers te verlagen.
Geinteresseerd in deelname?

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze pilot? Stuur dan een mail naar: riavanpeperstraten@vo-raad.nl. U krijgt dan binnenkort per e-mail meer informatie toegestuurd. Zodra meer bekend is over de precieze opzet en startdatum van de pilots, wordt u hier ook via deze website over geïnformeerd.

VorigeDriekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan
VolgendeHet Onderwijscafe: Pesten aanpakken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter