Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen dit jaar (alsook in 2019 en 2020) subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.

Met de subsidie wil het fonds de cultuureducatie stimuleren binnen het vmbo, vso en pro. Scholen kunnen het geld gebruiken om - in samenwerking met culturele instellingen - culturele activiteiten (door) te ontwikkelen, uit te voeren en te verankeren in het curriculum, ter bevordering van de (culturele) ontwikkeling van leerlingen.
Subsidie aanvragen vanaf 5 maart

Er zijn drie aanvraagrondes om subsidie aan te vragen:

- 2018: 5 maart t/m 26 oktober
- 2019: 7 januari t/m 1 november
- 2020: 6 januari t/m 30 oktober


Binnengekomen aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

VO-Raad

VorigeOnderwijssector doet ultieme poging bezuiniging te voorkomen
VolgendeBeroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter