In december 2013 staan 8 scholen met in totaal 8 afdelingen als ‘zeer zwak’ bekend bij het project Leren Verbeteren, het project van de VO-raad en de AOC Raad dat (zeer) zwakke scholen begeleidt. Dit aantal is niet eerder zo laag geweest.

De daling die zich vanaf november 2010 aftekent zet nog steeds door. In het Onderwijsverslag van 2012 constateerde de Inspectie al dat scholen die zwak of zeer zwak zijn geweest in staat blijken om ‘duurzaam’ te verbeteren.

Het aantal zeer zwakke scholen op de lijst van de Onderwijsinspectie bedraagt 10, met 10 zeer zwakke afdelingen. Het verschil met de lijst van het project Leren Verbeteren wordt veroorzaakt doordat de lijst van de inspectie iets achterloopt op de actualiteit. Zo is bij het project bekend dat er inmiddels 2 zeer zwakke afdelingen bijkomen, die nog niet op de lijst van de Onderwijsinspectie staan. Ook hebben 4 scholen, die nu nog wel op deze lijst staan, onlangs te horen gekregen dat hun afdelingen niet meer zeer zwak zijn.

Daling zet door

In 2010 is de manier waarop de Inspectie bepaalt of een school zeer zwak verklaard wordt, gewijzigd. Aanvankelijk hield de werkwijze in dat een hele school, ongeacht het aantal afdelingen, als ‘zeer zwak’ beoordeeld werd. Vanaf 2010 gebeurt dat op afdelingsniveau en verstaan we onder een zeer zwakke school een school met één of meer zeer zwakke afdelingen. Sindsdien kan een zeer zwakke school dus ook goed presterende afdelingen in huis hebben.

Gelet op de lijst, die de Inspectie maandelijks publiceert, is het aantal zeer zwakke scholen sinds de nieuwe werkwijze niet eerder zo laag geweest. Over de afgelopen 4 jaar bezien is er sprake van een gestage daling. Dit zien we vooral bij het aantal afdelingen: op het hoogtepunt in november 2010 waren dat er 30 (op 23 scholen) en op de lijst van 1 december jl. zijn er nog 10 zeer zwakke afdelingen op 10 verschillende scholen.

Taskforce ondersteunt scholen

Een onderdeel van Leren verbeteren is de Taskforce Zeer Zwakke Scholen. De Taskforce sluit met het bestuur van een nieuwe zeer zwakke school een overeenkomst, waarmee een gestructureerde aanpak met procesbegeleiding en auditing wordt toegepast. Scholen ontvangen hiervoor subsidie. Zodra de school niet meer zeer zwak is loopt de samenwerking meestal nog enige tijd door om aan borging van de gerealiseerde verbeteringen te werken. Ook zwakke scholen en scholen die het risico lopen (zeer) zwak te worden, kunnen bij het project terecht.

VorigeVerstoorde hersenverbindingen oorzaak dyslexie
VolgendeGeen grens aantal kinderen in klas
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter