Het achterwege blijven van de noodzakelijke financiële middelen bij de ambities in het regeerakkoord stagneren het proces op weg naar meer eigentijds onderwijs. Daarnaast is de voorziene 'doelmatigheidskorting' een bezuiniging die op geen enkele manier te rijmen is met de ambities van het kabinet voor het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de VO-raad voorafgaand aan de kamerbehandeling van de begroting van Onderwijs.

In de brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de VO-raad opnieuw urgente aandacht voor een investering in ontwikkeltijd voor leraren. Ook moeten er concrete stappen gezet worden voor meer flexibiliteit in de examinering van het onderwijs.

Vmbo techniek
De VO-raad waardeert de investering van 100 miljoen in vmbo techniek. Van belang is wel om alle profielen en leerwegen in het vmbo toekomstbestendig te maken, daartoe is deze investering dan ook niet toereikend. Het is belangrijk om het gehele vmbo-aanbod in de regio duurzaam te innoveren en om techniek en technologie integraal onderdeel te maken van alle profielen en leerwegen in het vmbo. Alleen dan slagen we erin nieuwe doelgroepen aan te spreken en tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van de arbeidsmarkt.

Aanbieding manifest VO in Actie en het LAKS
Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling werd aan de kamercommissie ook een manifest aangeboden door VO in actie en het LAKS. Hierin vragen ze om meer effectieve maatregelen tegen het lerarentekort en meer ontwikkeltijd.

Bron: VO-Raad

VorigeMeerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten
VolgendeGepensioneerde docenten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter