Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws december 2018

Sanoma Learning neemt educatieve dienstverlener Iddink Group over

Sanoma Learning neemt educatieve dienstverlener Iddink Group over

Sanoma Learning maakt vandaag bekend educatieve dienstverlener Iddink Group over te nemen van huidige eigenaar NPM Capital. De acquisitie omvat alle onderdelen van de groep in Nederland, België en Spanje. Na de overname gaan Malmberg en Iddink Group samenwerken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om geïntegreerde digitale oplossingen te ontwikkelen voor beter én gepersonaliseerd onderwijs. Iddink Group is met Iddink vooral bekend als distributeur van leermiddelen en als maker van de veelgebruikte leerlingadministratiesystemen Magister en Eduarte. Iddink Group heeft......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sanoma | Iddink

Meisjes doen het beter op school

Meisjes doen het beter op school

Meisjes zijn op school slimmer dan jongens. In het schooljaar 2017/18 zaten meisjes uit de derde klas van het voortgezet onderwijs vaker op een hoger niveau dan hun schooladvies dan hun mannelijke klasgenoten. Dat niveauverschil deed zich al voor tijdens het maken van de eindtoets op de basisschool, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds het schooljaar 2014/15 is het advies van de leerkracht van de basisschool leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerkracht een eerste advies heeft gegeven. Dat advies kan worden bijgesteld......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooladvies

3 tips voor een duurzame school

3 tips voor een duurzame school

Steeds meer scholen zijn actief bezig met duurzaamheid. In de klas leren kinderen hoe ze duurzaam met energie om moeten gaan, maar ook wat er gebeurt als ze dit niet doen. Wilt u uw duurzaamheidsbeleid nog een niveau hoger tillen? Dan geven wij u graag drie tips om uw school om te toveren in een ‘innovator’ op het gebied van duurzaamheid. Zonnepanelen op het dak Wilt u duurzame stroom gebruiken op school? Dan kunt u zonnepanelen laten plaatsen op het dak. Zonnepanelen zijn vrij duur......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Duurzaamheid

Coalitie: rente studielening gaat gewoon omhoog

Coalitie: rente studielening gaat gewoon omhoog

Het kabinet houdt vast aan de verhoging van de rente op studieleningen. In een debat probeerde de oppositie andermaal minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) op andere gedachten te brengen, maar die was onvermurwbaar. Van Engelshoven benadrukte dat de verhoging de houdbaarheid van het stelsel ten goede komt. Daarbij gaat het om een bescheiden stijging van het maandelijkse aflossingsbedrag, vindt zij. Maar de oppositie ziet in de renteverhoging een nieuwe financiële domper voor studenten, bovenop het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd. De oppositie richtte haar pijlen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studielening

Betere ondersteuning voor mbo-studenten met vertraging

Betere ondersteuning voor mbo-studenten met vertraging

Er komt een mbo-studentenfonds waaruit studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding krijgen als ze geen studiefinanciering meer ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een beperking hebben. Ook studenten die in de studentenraad zitten kunnen een vergoeding uit dit fonds krijgen. Vanaf vandaag mag iedereen z’n mening over dit plan geven op internetconsultatie.nl. Minister Van Engelshoven trekt 10 miljoen euro uit voor dit plan. Minister van Onderwijs, Cultuur en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

Energie verantwoordelijk voor 19% van kosten scholen

Energie verantwoordelijk voor 19% van kosten scholen

Het gemiddelde energieverbruik van een basisschool kost de school €22.000 per jaar. Dat is gebleken uit een onderzoek van Eco-Schools. Jaarlijks verbruiken de basisscholen in Nederland voor ruim €223 miljoen aan gas en stroom. Daarmee is een uitstoot van 809 kton CO2 gemoeid. Energiebesparende maartregelen Scholen kunnen op stroom 30-40% besparen en 15-20%. De grootste stroomverbruiker op school is de verlichting, welke verantwoordelijk is voor 60% van het stroomverbruik. Door bijvoorbeeld lichtsensors te instaleren staan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Energie | Duurzaam

CDA protesteert niet tegen renteverhoging studielening

CDA protesteert niet tegen renteverhoging studielening

CDA-leider Sybrand Buma heeft niet geprobeerd een stokje te steken voor de verhoging van de rente op de studielening, ook al heeft zijn achterban hem dat opgedragen. Buma denkt dat het toch niet lukt om iets aan de omstreden maatregel uit het regeerakkoord te veranderen en vindt bovendien dat afspraak nu eenmaal afspraak is. Op het jongste congres van het CDA gaven de leden, onder aanvoering van jongerenafdeling CDJA, de Kamerleden de opdracht om de renteverhoging van tafel te krijgen. De Kamerfractie verzette zich met hand en tand en waarschuwde dat het CDA daarvoor een hoge prijs zou moeten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studielening

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob (Onderwijs) in de wet vastleggen, zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarvoor het vmbo te zwaar is. Er zijn 175 scholen voor praktijkonderwijs en ongeveer 30.000 leerlingen. De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs aan het werk. Het is de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs zonder eindexamen. Diploma...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Praktijkonderwijs

Uw baan als docent verloren? Hier heeft u recht op

Uw baan als docent verloren? Hier heeft u recht op

U ging altijd met plezier naar uw werk, maar nu bent u door uw werkgever ontslagen. Na uw ontslag breekt een onzekere periode aan, waarin u een lager inkomen heeft en op zoek moet naar een nieuwe baan. Gelukkig heeft u bepaalde rechten in deze periode. Deze rechten helpen u om de onzekere periode beter door te komen. In dit artikel leest u meer over de rechten van een ontslagen docent. Een ontslagvergoeding Wordt u ontslagen buiten uw schuld? Dan heeft u mogelijk recht op een ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ontslag

Extra geld voor behoud van de Friese taal

Extra geld voor behoud van de Friese taal

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), heeft zojuist met de provincie Fryslân de nieuwe ‘Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer’ (Bestuursafspraak Friese taal en cultuur) ondertekend. Met de afspraak geven provincie en Rijk samen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor het Fries, dat is erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden uit 1998. Provincie en Rijk waarborgen het gebruik van het Fries niet alleen, met de bestuursafspraken moet het Fries ook steeds meer vanzelfsprekend worden. Ollongren in Leeuwarden: “De Friese......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Fries | Rijksoverheid

Overgrote meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten

Overgrote meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten

De regionale verschillen zijn echter groot en roetveegpieten zijn in opmars Van de basisscholen die dit jaar Sinterklaas vieren (96%), viert 98% het met zowel Sinterklaas als met pieten. Van de scholen die het met pieten vieren, viert 83% het (mede) met zwarte pieten en 30% (mede) met roetveegpieten. Vorig jaar was het percentage ‘met roetveegpieten’ nog 25%. Dat blijkt uit een in november 2018 verricht onderzoek over sinterklaasviering onder 581 leerkrachten van 581 basisscholen. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Sinterklaas | DUO