Kamer verdeeld over strakker onderwijstoezicht

Een debacle met schoolexamens zoals zich afgelopen zomer voltrok op het VMBO Maastricht mag nooit meer gebeuren, daarover is de Tweede Kamer het eens. Maar of er bijvoorbeeld strakker toezicht moet komen, of meer bevoegdheden voor de minister om in te grijpen, daarover liepen de meningen bij een debat woensdag uiteen. En ook minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is huiverig om aan de vrijheid van onderwijs te tornen.

Vorige week kwam een reeks rapporten uit over de kwestie. De onderwijsinspectie concludeerde onder meer dat zes van de zeven afdelingen van VMBO Maastricht zeer zwak zijn. Zes andere afdelingen die eveneens onder onderwijskoepel LVO vallen kregen het predicaat 'onvoldoende'.

Peter Kwint (SP) en Harm Beertema (PVV) hekelden onder meer de schaalvergroting in het onderwijs, en de afstand die volgens hen daardoor ontstaat tussen de top en de werkvloer. Koepel LVO, waar VMBO Maastricht onder valt, heeft in totaal bijna negentig schoolafdelingen onder zijn hoede.

Onderwijsinspectie
Maar onder andere het CDA is huiverig om ,,als gevolg van dit incident tal van generieke maatregelen te treffen en toezicht op toezicht te stapelen'', aldus Michel Rog.

Verder werden harde noten gekraakt over de onderwijsinspectie. Onderzoek wees uit dat de inspectie in haar toezicht tekort is geschoten.

Kritiek op Postema
Eensgezind was de Kamer wel in haar kritiek op André Postema. Over de opgestapte bestuursvoorzitter had niemand iets goeds te zeggen. Postema ,,bleef zelfs toen hij opstapte om zich heen slaan en andere verwijten maken'', aldus Rog.

Postema's contract werd in de zomer verlengd, toen het debacle al enkele maanden speelde en zijn positie al ter discussie stond. Na zijn opstappen kon hij maximaal 75.000 euro krijgen, ,,conform de regels die daarvoor gelden'', aldus Slob. Dit tot grote ontsteltenis van de Kamer. Of Postema dat geld ook echt heeft gekregen, weet Slob niet.

VorigeRijksbijdrage voor basisscholen wordt vereenvoudigd
VolgendeAndré Kuipers neemt scholieren virtueel mee
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter