Faalangst & Motivatie Training

Dossier Peuterspeelzaal

Onderwijs dossier Peuterspeelzaal

Het Docentenplein onderwijs dossier "Peuterspeelzaal" bevat:

"Peuterspeelzaal" in het onderwijsnieuws

Groei wachtlijst peuterspeelzaal zorgelijk

22 april 2013. De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten voor peuterspeelzalen groeien. Kinderen met een taal-of gedragsachterstand, die Vroeg-en Voorschoolse Educatie nodig hebben, komen zo onvoldoende...

→ Lees dit artikel