Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Peuterspeelzaal

Onderwijs dossier Peuterspeelzaal

Het Docentenplein onderwijs dossier "Peuterspeelzaal" bevat:

"Peuterspeelzaal" in het onderwijsnieuws

Minister Slob breidt voorschoolse educatie uit

Er komt meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het aantal uren wordt verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden voortaan pedagogisch beleidsmedewerkers...

→ Lees dit artikel


Laat gemeente 'voorschool' betalen

Gemeenten moeten kunnen betalen voor het bijspijkeren van peuters uit gezinnen die het niet breed hebben. Dat vindt de linkse oppositie, die werkt aan een wet om dat mogelijk te maken. GroenLinks,...

→ Lees dit artikel


Groei wachtlijst peuterspeelzaal zorgelijk

22 april 2013. De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten voor peuterspeelzalen groeien. Kinderen met een taal-of gedragsachterstand, die Vroeg-en Voorschoolse Educatie nodig hebben, komen zo onvoldoende...

→ Lees dit artikel