Verbetertraject bij Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs na diplomacrisis

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en lokale overheden slaan de handen ineen om de onderwijskwaliteit op een vijftal locaties van LVO te verbeteren. Een team deskundigen ondersteunt de scholen hierbij. Het nieuwe bestuur van LVO laat zich bovendien bijstaan door ervaren onderwijsbestuurders vanuit de VO-raad. Dit schrijven ministers Slob en Van Engelshoven vandaag in een Kamerbrief over VMBO Maastricht.

Afgelopen weken is door betrokken organisaties samen teruggeblikt op de gang van zaken, om lessen te trekken voor de toekomst. Maar er is vooral ook vooruitgeblikt. Minister Slob: ‘Het hoofddoel is geslaagd: de betrokken leerlingen van VMBO-Maastricht hebben alsnog hun diploma kunnen halen. Maar het belang van de leerlingen in Limburg moet ook de komende tijd voorop blijven staan. Wij zetten ons daarom gezamenlijk –ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid- in om het onderwijs op de betrokken LVO-scholen zo snel mogelijk te verbeteren.’

Elf locaties onderzocht
De situatie rond de eindexamens op VMBO-Maastricht was aanleiding voor de onderwijsinspectie om ook andere LVO-scholen onder de loep te nemen. Van de 31 LVO locaties werden aan de hand van risico indicatoren 11 locaties geselecteerd waar de kans op problemen met onderwijskwaliteit het grootst werd geacht. Bij VMBO Maastricht zijn zes afdelingen zeer zwak bevonden. Ook een afdeling van het Sophanium in Gulpen is zeer zwak. Daarnaast blijken er zes afdelingen van LVO een onvoldoende te scoren, verdeeld over vier locaties. Afgelopen weken zijn de leerlingen en hun ouders bij de betrokken scholen al geïnformeerd over deze uitkomsten.

Evaluatie
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onafhankelijk onderzoek gedaan naar het handelen van de Inspectie rond de examenkwestie. Minister van Engelshoven vindt het belangrijk dat de Inspectie haar eigen handelen heeft laten onderzoeken. ‘Bij een crisis met een dergelijke impact is het van groot belang dat ook de toezichthouder bereid is om kritisch in de spiegel te kijken. De ADR doet een aantal stevige aanbevelingen en ik heb de Inspectie dringend verzocht hier voortvarend mee aan de slag te gaan’. Zo worden signalen van ouders en anderen voortaan beter betrokken bij het toezicht. Signalen krijgen bovendien een vaste plek in de rapporten van de Inspectie.

In het rapport zet de ADR vraagtekens bij het voornemen in juni om de eindexamens ongeldig te verklaren. OCW stelt dat dit de beste optie was om de waarde van het diploma voor alle leerlingen te garanderen. Slob en Van Engelshoven werken een instrumentarium uit dat passend en effectief is om in dit soort crises adequaat en snel te kunnen handelen, in het belang van leerlingen, studenten en het onderwijs.

Alsnog diploma’s
Eind juni bleek dat eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht hun schoolexamens niet naar behoren hadden afgerond, terwijl dat een voorwaarde is om aan het centraal examen te mogen beginnen. Normaal zou dat moeten leiden tot het ongeldig verklaren van de resultaten op de centraal examens. Vervolgens moeten beide onderdelen van het eindexamen in de goede volgorde gerepareerd worden. Minister Slob besloot de leerlingen de kans te bieden alleen hun ontbrekende schoolexamens in te halen. Cito heeft hiertoe speciale toetsen gemaakt om zo het inhaalwerk voor leerlingen behapbaar te maken. Ook is een zomerschool ingericht. Op één na hebben alle leerlingen (die niet door hun centraal examen zijn gezakt) inmiddels alsnog hun diploma behaald.

VorigeStudenten de straat op om 'onderwijsafbraak'
VolgendeSchool geen logische ontmoetingsplaats meer
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter